AB: Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki kasıtlı eylemler karşılık bulacak