Sütçü İmam Üniversitesinde Siyer-i Nebi Araştırmaları Merkezi kuruldu

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde Siyer Tarihi konularında akademik çalışma ve araştırmalar yapılması için Siyer-i Nebi Araştırmaları Merkezi kuruldu.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

Bugünkü resmi gazetede yayımlanan yönetmelikte, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin hükümler yer aldı.

Buna göre merkezin amacı; Hz. Peygamber’in hayatının doğru anlaşılması ve anlatılması için klasik ve çağdaş ilmî yöntemlere bağlı kalarak Kur’ân, Siyer-i Nebi, İslam Tarihi ve Hadis merkezli akademik çalışma ve araştırmalar yapılmasını, yayınlanmasını ve ortaya çıkacak ürünlerin seminer, sempozyum, konferans, çalıştay gibi bilimsel ve kültürel etkinlikler aracılığıyla insanlara ulaştırılmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları ise şu şekilde sıralandı:

a) Siyer-i Nebi, Siyer Tarihi, Siyer Usulü, Siyer Coğrafyası, Siyer Fıkhı, Siyer Sosyolojisi gibi alanlarda çalışma konuları ve uygun araştırmacılar belirleyip bu konularda projeler hazırlanmasını ve yürütülmesini sağlamak.

b) (a) bendinde belirtilen araştırmaların gerçekleştirilebilmesi için belirlenen araştırmacıların ve araştırmacı adaylarının yurt içi ve yurt dışında yapacakları çalışmaları desteklemek.

c) Merkez tarafından desteklenen araştırma konularıyla ilgili internet sayfası, kütüphane ve arşiv oluşturmak.

ç) (a) bendinde belirtilen çalışma ürünlerinden ve Merkezin ilgi alanına giren konularda Merkez dışında hazırlanan araştırmalardan uygun görülenleri fiziki ve sanal ortamda yayımlamak.

d) Merkezin ilgi alanına giren konularda konferans, seminer, sempozyum gibi bilimsel ve kültürel etkinliklerde bulunmak.

e) Benzeri konularda faaliyet gösteren yerli ve yabancı bilim ve araştırma kurumlarıyla ortak çalışmalar yapmak.

f) Siyer-i Nebi’ye dair Türkçe yayımlanan araştırmaların yabancı dillere çevrilmesi konusunda projeler, ortaklıklar geliştirmek.

g) Ülkemizdeki Siyer-i Nebi çalışmalarını desteklemek, akademik veya sivil çalışmaları ödüllendirmek.

ğ) Ulusal Siyer-i Nebi çalışmalarında kaliteyi artıracak organizasyonlar, kurullar, komisyonlar oluşturmak.

h) Halkın Hz. Peygamber’i doğru tanımasına vesile olması bakımından halka açık konferanslar, paneller, oturumlar, sempozyumlar düzenlemek.

ı) Diğer eğitim kurumlarıyla ilişkiler kurarak ilk, orta ve lise düzeyinde Hz. Peygamber’i doğru anlatma konusunda ortak faaliyetler düzenlemek.

i) Farklı eğitim kurumlarının ihtiyaçlarına yönelik yayınlar, posterler hazırlamak, düzenlemek.

j) Toplumdaki yanlış algılar konusunda medya aracılığıyla tashihler yapmak.

k) Engelli vatandaşlarımızın Hz. Peygamber’i tanımalarında önlerindeki engelleri kaldırmak için her türlü desteği sağlamak.

l) Siyer-i Nebi araştırmaları kapsamında Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektörlükçe uygun görülen diğer faaliyetleri gerçekleştirmek. (İLKHA) 

İlgili Haberler

Editörün Seçtikleri

Öne Çıkan Haberler