Girişimcilik istatistikleri açıklandı

TÜİK girişimcilik istatistiklerine göre toplam istihdam içinde 2014 yılında işveren olarak çalışanların payı yüzde 4,5 oldu.

TÜİK 2014 Girişimcilik istatistiklerini açıkladı. Buna göre toplam istihdam içinde 2014 yılında işveren olarak çalışanların payı yüzde 4,5 oldu. Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre Türkiye genelinde işveren olarak çalışanlar içinde kadınların oranı yüzde 8, erkeklerin oranı ise yüzde 92 oldu.

Yaş gruplarına göre işveren olarak çalışanların sektörel dağılımı incelendiğinde, tarım sektöründe en yüksek pay yüzde 20,5 ile 45-49 yaş grubunda, tarım dışı sektörlerde ise yüzde 18,9 ile 35-39 yaş grubunda gerçekleşti.

Eğitim durumuna göre, tarım sektöründe işveren olarak çalışanların yüzde 59,7'sini ilkokul, yüzde 13,4'ünü genel lise mezunları oluştururken, tarım dışı sektörde ise ilkokul mezunlarının oranı yüzde 31,8, ilköğretim, ortaokul ve dengi meslek okul mezunlarının oranı yüzde 16,2 olarak gerçekleşti. Ayrıca tarım dışı sektörde istihdam edilenlerin yüzde 15'ini genel lise, yüzde 24,6'sını ise yüksekokul veya fakülte mezunları oluşturdu.

İşveren girişimlerin 2014 yılında doğum oranı yüzde 15,7 oldu

İş kayıtlarındaki işveren girişimlerden 2014 yılında doğanların yüzde 74,8'i ferdi mülkiyet iken, yüzde 16,5'i limited şirketlerden oluştu. Sektör ayrıntısında en yüksek doğum oranı 2014 yılında yüzde 28,8 ile "Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı" sektöründe gerçekleşti.

İşveren girişimlerin 2012 yılında ölüm oranı yüzde 11,3 oldu

İş kayıtlarındaki işveren girişimlerden 2012 yılında ölenlerin yüzde 67,8'i ferdi mülkiyet, yüzde 20,4'ü limited şirketlerden oluştu. En yüksek ölüm oranı 2012 yılında "Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı" sektöründe yüzde 33,1 ile gerçekleşti.

İşveren girişimlerden 2013 yılında yeni doğanların yüzde 81,9'u 2014 yılında hayatta kaldı

İş kayıtlarına göre 2013 yılında yeni doğan ve 2014 yılında hayatta kalan işveren girişimlerin yüzde 71,5'i ferdi mülkiyet iken, yüzde 19,3'ü limited şirketti.

İş kayıtlarında 2014 yılında yeni doğan işveren girişimlerin istihdam oranı yüzde 7,7 oldu

İşveren girişimlerden 2014 yılında yeni doğanların istihdamının yüzde 46,2'si ferdi mülkiyetlerde, yüzde 20,3'ü limited şirketlerde oluştu.

İş kayıtlarında 2012 yılında ölen işveren girişimlerin istihdam kaybındaki oranı yüzde 5,8 oldu

İş kayıtlarında 2012 yılında ölen işveren girişimlerin istihdam kaybının yüzde 47,7'si ferdi mülkiyetlerden, yüzde 23,4'ü limited şirketlerden kaynaklandı.

İş kayıtlarında 2013 yılında yeni doğan ve 2014 yılında hayatta kalan işveren girişimlerin istihdamdaki oranı yüzde 72,7 olarak gerçekleşti

İş kayıtlarında 2013 yılında yeni doğan ve 2014 yılında hayatta kalan işveren girişimlerin istihdamının yüzde 44,8'i ferdi mülkiyetler, yüzde 29,4'ü limited şirketler oluşturdu.

İş kayıtlarında 2014 yılında yer alan işveren girişimlerin yüzde 36,1'i 2011-2014 yılları arasında kuruldu

İş kayıtlarında 2001-2010 yılları arasında kurulan işveren girişimlerin oranı ise yüzde 40,4 oldu.

Faal girişim sayısı 2013 yılında 2 milyon 695 bin 131 oldu

Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistiklerine göre "Finans ve sigorta faaliyetleri" ile "Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri" hariç sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren toplam girişim sayısının yüzde 97'sini, istihdamın yüzde 43,2'sini ve faktör maliyetiyle katma değerin yüzde 19,5'ini 1-19 kişi çalışan girişimler oluşturdu.

Büyüklük grubu artarken girişim sayısının düştüğü, çalışan sayısı ve faktör maliyeti ile katma değerin arttığı gözlendi. 250 ve daha fazla kişi çalışan girişimler sayı bakımından yüzde 0,2 paya sahip olmasına rağmen, yüzde 25,8'lik istihdam payına ve yüzde 47,2'lik faktör maliyetiyle katma değer payına sahipti.

Girişimler 2013 yılında en fazla toptan ve perakende ticaret sektöründe faaliyet gösterdi

Girişimlerin Ekonomik Faaliyetlerin İstatistikî Sınıflaması (NACE Rev.2)'na ("Finans ve sigorta faaliyetleri" ile "Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri" hariç) ve büyüklük gruplarının kendi içindeki paylarına göre; girişimlerin en fazla faaliyet gösterdiği sektörler sırasıyla yüzde 39,9 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı, yüzde 15,6 ile ulaştırma ve depolama, yüzde 12,6 ile imalat sanayi sektörleri oldu.

Bununla birlikte imalat sanayi yüzde 27,1 ile istihdam ve yüzde 34,8 ile katma değer yaratılmasında ilk sırada yer aldı.

Büyüklük grubuna göre 1-19 kişi çalışanı olan girişimlerin yüzde 40,5'i toptan ve perakende ticaret sektöründe faaliyet gösterdi. Bu büyüklük grubunda bulunan girişimlerin toptan ve perakende ticaret sektöründeki istihdam payı yüzde 36,5, faktör maliyetiyle katma değer payı yüzde 34,4 oldu.

İmalat sanayi sektörü ise 250 ve daha fazla kişi çalışan girişim sayısına göre yüzde 36,6, istihdama göre yüzde 33,7 ve katma değere göre yüzde 40,8 ile en yüksek paya sahipti. 1-19 büyüklük grubu dışındaki bütün gruplarda imalat sanayi daha büyük paylara sahipti. (ILKHA)

İlgili Haberler

Editörün Seçtikleri

Mobil Uygulamamızı İndirin

Öne Çıkan Haberler