https://ilkha.com/farsi/files/news/thumb/نیاز به علمای دست اول داریم

احمد چلیک، مفتی استان غازی عنطب با اشاره به اینکه ترکیه نیاز به علمای دینی دارد، گفت: راه الهیات و پرورش علمای باکیفیت این است. به همین دلیل دارالقرآنهای ما مهم هستند.

ساختمان آموزشی کلیه خوشگور که بزرگترین حوزه استان می شود و جایی که آموزشهای اسلامی آنجا داده خواهد شد، پایه گذاری شد.

احمد چلیک، مفتی استان غازی عنطب، در مراسم پایه گذاری این ساختمان سخنرانی کرده و به اهمیت حوزه ها و محل های آموزشی علوم اسلامی اشاره کرد.

چلیک گفت: ما خیلی خوشحالیم که یکی از بهترین حوزه‌های ترکیه به بهترین شکل ساخته می شود. انجام یک کاری آسان نیست. ولی برای تخریب یک کار یک نفر کافی است. ولی برای انجامش نیاز به سلیمان‌ها و سینان ها هست. ایجاد یک همچین آثاری خود به خودی نمی شود. استاندار و شهردار و انجمنهای مردمی و خیرین ما در این کار خیر سهم دارند. خدا از همه راضی باشد.

نیاز به علمای دست اول هست

چلیک گفت: این حوزه فقط در غازی عنطب نمی باشد. اگر ما در جهان اسلام نقش اول را می خواهیم داشته باشیم، نیاز به علمای درجه اول داریم. همانگونه که نیاز به صنایع و موسسات درجه اول داریم، نیاز به علمای درجه اول نیز داریم. زیرا دین این منطقه اسلام است کتابش نیز قرآن است. به همین دلیل علمی که مسلمانان از عصر سعادت تاکنون در تلاش هستند به بهترین شکل آن را می آموزند، علم قرآن است. زیرا همه علوم وابسته به قرآن هستند. به همین دلیل مسلمانان هزار و ۴۰۰ سال است که برای فهم قرآن تلاش زیادی انجام می دهند. این تلاشها امروز در ترکیه نیز ادامه دارد.

حوزه های علمیه پایه علوم اسلامی است

چلیک گفت: ما به این حوزه ها اهمیت می دهیم زیرا اینها پایه هستند. حوزه های علمیه پایه علوم اسلامی است. راه الهیات و پرورش علمای باکیفیت این است. به همین دلیل حوزه های علمیه ما مهم هستند. به همین دلیل ریاست امور دینی ما به به حوزه‌های علمیه اهمیت می دهند. در داخل حوزه ها نیز حافظ شدن اهمیت دارد. خداوند می فرماید: 'ما قرآن را نازل کردیم و آن را حفظ خواهیم کرد'. خداوند چگونه از قرآن محافظت خواهد کرد؟ به قلب بنده اش الهام خواهد کرد و او حوزه علمیه تاسیس خواهد کرد. یک نفر را معلم حوزه علمیه خواهد کرد‌. یکی نیز فرزندانش را برای آموزش به حوزه علمیه می فرستد. خداوند قرآن را با تلاش و کوشش ما حفظ خواهد کرد.

در این موسسات کودکان صاحب علم پرورش خواهد یافت

فاطمه شاهین، استاندار غازی عنطب با بیان اینکه در این موسسات کودکان دارای علم پرورش خواهد یافت، گفت: در هیچ جای ترکیه محله و حوزه‌ای به نام خوشگور موجود نمی باشد‌. این نشان می دهد که ما  یک همچین تمدنی داریم.

محمد تاهمازاوغلو، شهردار شاهین بی با اشاره به اینکه باید تعداد این نوع موسسات افزایش یابد، افزود: این موسسه یک موسسه‌ای پایه داری است. اینجا هزاران حافظ پرورش داد و به مردم علم آموخت. باید این نوع موسسات افزایش یابند.  (ILKHA)

اخبار مرتبط

انتخاب سردبیر

Mobil Uygulamamızı İndirin

برگزیده ها