https://ilkha.com/farsi/files/news/thumb/

حاجی اکیناکر، پدر قربانی فتو اظهار کرد، کسانی که در تلاش انجام کودتا بودند بخشیده شدند ولی پسرش به علت خدمات اسلامی سالهاست در زندان به سر می برد.

حاجی اکیناکر 75 ساله بیان کرد که پسرش برهان اکیناکر به علت فعالیتهای اسلامی به زندان افتاده و پس از اینکه 12 سال در زندان مانده، محکوم به زندان ابد شده است.

اکیناکیر با اشاره به اینکه پسرش به علت حبس ابد بی دلیل، مجبور شده است هجرت کند، اظهار کرد که 19 سال است پسرش را ندیده است و مسببان این را به خدا واگذار کرده است.

اکیناکر با اشاره به اینکه پسرش در 19 سالگی شروع به فعالیتهای اسلامی کرده است، گفت: ابتدا من تصویبش نکردم. البته ما آنروزها مثل الان با فراست فکر نمی کردیم. اینجا نیز تقصیر را از خودم می دانم. کسانی که از فعالیتهای اسلامی او اذیت شدند، آن روز پسرم را گرفتند. 12 سال او را در زندان نگه داشتند. گفتند که مجازاتش تمام شده است و 5 و 6 ماهی آزاد کردند. سپس دادگاه حکم زندان ابد داد. وی مجبور ماند که هجرت کند. نمی دانم که کجاست. هنگامی که وی 12 سال در زندان بود، چیزی پیدا نکردند که او را مجازات دهند. پس از اینکه پسرم از زندان آزاد شد، حکم زندان ابد به او دادند. چرا هنگامی که 12 سال زیر دست شما بود او را مجازات نکردید.

منتظر آن روز هستم

اکیناکر با بیان اینکه به علت 12 سال زندان و 7 سال هجرت دور از پسرش زندگی می کند، گفت: البته که این یک مسبب دارد. خداوند از کسانی که 19 سال است فرزند را از پدر جدا کرده و باعث عذابشان شده است، حساب نخواهد پرسید،؟ آیا اینها به خدا حساب پس نخواهند داد؟

کسانی که برای کودتا تلاش کردند، آزاد شدند، ولی به علت خدمات اسلامی اش 19 سال است که از پسرم جدا هستم

اکیناکر با اظهار ناعدالتیهای موجود در کشور، گفت: کسانی را که ترکیه را به کشورهای خارجی شکایت می کردند و به ترکیه ضرر می رساندند، بخشیدند. ولی من 19 سال است که از پسرم جدا هستم. کسی نمی خواهد اوضاع ما را ببیند. آیا من هیچ حقی ندارم؟ محبتی که در این کشور به زناکاران و رباخوران نشان داده می شود، چرا به مسلمانان نشان داده نمی شود؟ تقصیر پسرم چیست؟ همه کسانی را که باعث مشکلات ما شدند، به خدا واگذار می کنم. (ILKHA)

اخبار مرتبط

انتخاب سردبیر

Mobil Uygulamamızı İndirin

برگزیده ها