تحصن خانواده هایی که ادعا دارند فرزندانشان توسط پ.ک.ک ربوده شده است، در نهمین روز جلوی دفتر حزب دموکراتیک خلقها در دیاربکر ادامه دارد.
بیشتر بخوانید