سه خانواده ی دیگر در اعتراض به ربوده شدن فرزندانشان توسط پ.ک.ک تحصن کردند.
بیشتر بخوانید