حمایت از خانواده های معترضی که به علت ربوده شدن فرزندانشان به کوه جلوی ساختمان حزب دموکراتیک خلق ها تحصن می کنند، ادامه دارد.
بیشتر بخوانید