یک هواپیمای اوکراینی در ایران با 167 مسافر و 9 خدمه پرواز سقوط کرد.
بیشتر بخوانید