براثر نشست زمین و فرو رفتن اتوبوس در گودال ایجاد شده، 6 نفر جان باخته و 15 نفر زخمی شدند.
بیشتر بخوانید