TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu Mesleklerinin niteliksizleştirilmesine, haklarının gasp edilmesine ve odalarının işlevsizleştirilmesine izin vermeyeceklerini belirtti.