Osman Göçmen
Referanduma gidiyorlar diye bu kadar baskı ve tazyik niye?
Müslümanlara, mazlumlara kucak açıyorsak ayrım yapmamamız lazım
Şayet bir ülke adil davranmışsa ancak payidar olmuştur