"Aileyi hedef alan yayınlar ve bir takım kanunlar var"