"Kâfirler isteseler de istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır"