“Kur’an-ı Kerim’den ayetleri çıkarmak kimsenin haddine değil”