Bingöl Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erdoğan Yener
Bingöl Ziraat Odası Başkanı Mustafa Karaaslan