“Türkiye'nin en riskli bölgesinden biri Bingöl’dür”