Abdullah Kılıç
Abdulvahap Aydın
Erdal Yiber
Kemal Sarılı
Enver Baran
Halil Ölçer
Mehmet Nurullah Alp
Mehmet Salih Yüzer
Abdurrakip Sevinç
Ethem Asut
Nazmi Hoşer
Mahsun Arslan
Şakir Şahin
Sıtkı Güneş
Ramazan Eminoğlu
Sıtkı Güneş
Talip Akay
Şenol Arslan
Şahin Menekşe
Ziya Çoban