Sudan halkı: Askeri Geçiş Konseyi de aynı rejimin bir parçası