Rüstem Şayık
Abdurrahman Seyhan
Mesut Kul
Mehmet Said Aydoğdu (Sağda), Hayrettin Alpaydın (Solda)
Ferit Dengiz
Ramazan Ürün
Mehmet Kardaş
İbrahim Yeşilyurt
Halime Tunç
İbrahim Tunç
Muzaffer Demir