Ömer Batur
Nurullah Timurtaş
Cevat Kara
Argeç Akan
Abdulkadir Çiftçi
Ahmet Baykan
Bedelli Yasası'nda belirlenen miktar çok yüksek