Hafız Furkan Yalçın
Kur'an Nesli Platformu Başkanı Molla Beşir Şimşek
Hüsnü Genç Camii İmamı Mehmet Ali İmir
İmam Hatip Havzullah Kavak
Hafız Şeyh Münir Abdulcevad
"Kur'an'sız bir nesil haraptır"
"Kur'an'sız bir nesil haraptır"
"Kur'an'sız bir nesil haraptır"
"Kur'an'sız bir nesil haraptır"
Sunucu M. Enes İmir
Kur'an Nesli Platformu Başkanı Molla Beşir Şimşek