Bitlis Eren Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Çınar
Bitlis Eren Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Çınar