Hasan Basri Güzeloğlu
Kazıları, yılın tamamına yayabilmek için tüm imkânları seferber edeceğiz
Kazıları, yılın tamamına yayabilmek için tüm imkânları seferber edeceğiz
Kazıları, yılın tamamına yayabilmek için tüm imkânları seferber edeceğiz
Nadir Alpaslan
Prof. Dr. Vechi Özkaya
Prof. Dr. Talip Gül
Murat Gürül