Mine Kaya
Mikail Demir
Midyat İlçe Vaizi Nurullah Nur
Hacı İbrahim Yusufoğlu Cami İmam-Hatibi İzzeddin Demir
Fatma Yahışi
Onur Doğan
Tuba Arık
Muhammed Öcal
Recep Tuncel