Abdullah Kavan
Fatih Eren
Ali Ertaş
Fesih Memiş
Mehmet Yertüm
Mustafa Atasayar
M. Salih Çalka
Kadir Üründü