'Afiyet Sıddıki ülkesine ve çocuklarına kavuşturulmalıdır'

'Afiyet Sıddıki ülkesine ve çocuklarına kavuşturulmalıdır'