'Afiyet Sıddıki ülkesine ve çocuklarına kavuşturulmalıdır'