Bazı maddeler uyuşturucu kapsamına alındı

​Bazı maddelerin Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun hükümlerine tabi tutulmasına karar verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararlarına göre, bazı maddelerin Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun hükümlerine tabi tutulmasına karar verildi.

Karara göre uyuşturucu kapsamına alınan maddeler ve bileşenleri şöyle:

"Hidrojen, alkil, aril, arilalkil, heteroaril, karbosiklik veya heterosiklik halkalarla kondanse olmuş aril grupları ve bu grupların halojen, alkil, hidroksi, alkoksi sübstitüe türevleri.

Hidrojen, alkil, alkenil, sikloalkil, aril, arilalkil, heteroaril, heterosiklik gruplar, karbosiklik veya heterosiklik halkalarla koındanse olmuş aril grupları ve bu bileşiklerin halojen, alkil, hidroksi, alkoksi, amino veya alkilamino sübstitüe türevleri.

Hidrojen, alkil, alkenil, karboksilli asit, ester veya amid gruplan ve bu bileşiklerin halojen, hidroksi, alkoksi sübstitüe türevleri.

Bir veya daha fazla sayıda ve farklı konumlarda hidrojen, halojen, alkil, hidroksi, alkoksi grupları.

Hidrojen, halojen, alkil, alkenil, hidroksi. alkoksi, amino, merkapto grupları.

Fenil halkasına farklı konumlardan bir veya daha hızla sayıda hidrojen, halojen, alkil, haloalkil, hidroksi, alkoksi, amino, alkilamino, alkilmerkapto, nitro ve siyano grupları.

Fenil halkasının aromatik, heteroaromatik, heterosiklik gruplar, karbosiklik veya heterosiklik halkalarla kondanse olmuş aromatik gruplar ile değiştirilmesi ve bu halkalarda bir veya daha fazla sayıda ve farklı konumlarda hidrojen, halojen, alkil, alkoksi, amino, alkilamino, alkilmerkapto, nitro veya siyano grupları bağlanması sonucu meydana gelen tüm bileşikler.

N-( 1 -(2-Feniletil)piperidin-4-il)karboksamid maddesinde R3, R4, R5, R6 ve R7 ile tanımlanan özellikler korunarak, piperidin halkasının 4-numaralı konumundaki karboksamid grubu yerine fenılamino, heterosiklik, aromatik, heteroaromatik gruplar, karbosiklik veya heterosiklik halkalarla kondanse olmuş aromatik grupların getirilmesi ve bu gruplara halojen, alkil, hidroksi, alkoksi sübstitüsyonu ile meydana gelen tüm bileşikler." (İLKHA)

İlgili Haberler

Editörün Seçtikleri

Öne Çıkan Haberler