​

​Gaziantep Gönüllü Kuruluşları Platformu tarafından düzenlenen basın açıklamasında aile yapısını dinamitleyen "İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Kanun"un iptal edilmesi çağrısında bulunuldu.

Gaziantep'te bir araya gelerek ortak basın açıklaması yapan İslami STK temsilcileri, aile kurumu başta olmak üzere toplumu hedef alan “İstanbul Sözleşmesi” ve “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi”ne bağlı uygulamaların iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Gaziantep Gönüllü Kuruluşları Platformu (Gönül- Kur) tarafından İstanbul Sözleşmesine ve 6284 sayılı Kanun'a tepki olarak basın açıklaması yapıldı.

Aile kurumu başta olmak üzere toplumu hedef alan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi”nin Türkiye ile birlikte İslam dünyasına yönelik bir tehdit olduğuna dikkat çekilen basın açıklamasında, aileyi ve nesli muhafaza etmenin yolunun aile kurumuna sahip çıkmaktan geçtiğine vurgu yapıldı.

Öğle namazı sonrası Yeşilsu Parkı’ndaki Şehitler Abidesi’nde düzenlenen basın açıklamasını Gaziantep Gönüllü Kuruluşlar Platformu adına Yeni Dünya Vakfı Gaziantep Şube Başkanı Ahmet Çelik okudu.

Çelik, Türkiye'nin 2011 yılında imzaladığı ve 2014 yılından beri yürürlükte olan “İstanbul Sözleşmesi”ni ve bu sözleşmenin güdümünde topluma dayatılan "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi"nin insana, insanlığa ve geleceklerine düşman olmaları nedeniyle reddettiklerini belirtti.

Kadına yönelik şiddeti önlemeye yönelik olduğu ileri sürülen sözleşmenin kabul edildiği 2011 yılında öldürülen kadın sayısının 121 olduğunu hatırlatan Çelik, İstanbul sözleşmesi ve politikaları uygulandıktan sonra 2018 yılında bu sayının 490’a ulaştığını anımsattı.

Çelik, “Türkiye, 2011 Mayıs ayında, kısa adı 'İstanbul Sözleşmesi' olan uluslararası 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi' sözleşmesini imzalayarak kabul etmiştir. Bu sözleşme, 6284 sayılı Kanuna esas teşkil etmiştir. Türkiye, ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ politikasını bakanlıklar üstü bir ana politika haline getirmiş, ‘9’uncu Kalkınma’ planı bu politikaya duyarlı olarak hazırlamıştır. Bu sözleşme imzalandıktan itibaren devletin tüm kurumlarında toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları başlamış ve son hızla devam etmektedir.” dedi.

 “6284 Sayılı Kanun kadına yönelik şiddetin artmasında ciddi rol oynadı”

Çelik, “Çok açık ve net bir şekilde bu sözleşme ve buna bağlı çıkarılan 6284 sayılı kanunun, ülkemizde kadına yönelik şiddetin artmasında ciddi rol oynadığı görülmektedir. Batı Kültür ve medeniyetinin aileye ilişkin ürettiği kavram, teori ve modeller, yapılar ve bulduğu çözümlerin, kendi toplumsal yapımız, zihin dünyamız, değerlerimiz ile kültür ve medeniyetimizle uyuşup uyuşmadığına bakılmadan alınması, test edilmeden, sonuçlarının ne olabileceği öngörülmeden uygulamaya sokulması ileride telafisi imkansız neticeler verebilir.” ifadelerini kullandı.

“Bu proje ile boşanmalar arttı”

Kadın ve aileye ilişkin sorunların çözümünde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” uygulamalarının asla etkili olmadığını belirten Çelik, “Boşanmaların sebebinin Avrupa ülkelerinin sarıldığı 'Toplumsal Cinsiyet' kavramı ile tanımlanmasının ve onların kanunlarını memleketimizde tatbik edilmesinin kendimiz ve neslimiz açısından gelecekte menfi sonuçlar doğuracağı açıktır. Kadın ve aileye ilişkin sorunların çözümünde ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ uygulamaları etkili olsaydı, öncelikle uzun yıllardır bu politikayı en iyi şekilde uygulayan ülkelerde etkili olması gerekmez miydi? Halbuki bu politikaların daha iyi uygulandığı ülkelerde kadın ve aileye ilişkin bazı sorunların daha yüksek olduğunu görmekteyiz. Bütün dünyaya dayatılan bu uluslararası proje ile evlilik dışı çocuk sayısı yüksek oranlara varmıştır. Türkiye’de ise boşanmalar maalesef daha da artmıştır.” şeklinde konuştu.

“Bu projenin hedefi ‘kadınlaşmış erkekler’ ve ‘erkekleşmiş kadınlar’dır”

Aileyi korumanın, dağılmış aileleri toparlamaktan çok daha kolay olduğunun altını çizen Çelik, “Üstelik aile kurumunu dağıtmış hiçbir ülkenin onu yeniden toparlamayı başardığı görülmemiştir. Bu projenin hedefi ‘kadınlaşmış erkekler’ ve ‘erkekleşmiş kadınlar’dır. Cinsiyet kavramını kişinin fıtratı, yaratılış kodlaması olduğunu reddedip, ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ tanımı ile biyolojik kadınlık ve erkeklik cinsiyetlerini kabul etmeyerek, eşcinselliği ve diğer sapkın cinsel meyilleri meşrulaştırıp, yaygınlaştırmaktadır. Kadın ve erkeğin birbiri ile evlenmesini toplumun, dinin, örfün dayatması olarak sunan ‘İstanbul Sözleşmesi’ her türlü sapkın, kadın kadına, erkek erkeğe, toplu gayri ahlaki ortamları meşrulaştırıp, sadece birkaç gün evli kalan erkekleri bile ömür boyu nafaka cezası ile cezalandıran bir sözleşme olarak maalesef karşımızdadır.” diye konuştu.

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi’ İslam dünyasına yönelik bir tehdittir”

Çelik, her türlü sapkın, nikâhsız beraberliği “normal sağlıklı birliktelik” olarak tanımlanmasının kabul etmenin mümkün olmadığını belirterek, şunları söyledi:

“Ayrıca, kadını ve kadına yönelik şiddet karşıtlığını suistimal ederek şiddeti, erkeğe, çocuğa, aileye ve hatta tüm topluma yöneltmektedir. Hâlbuki ‘Fiziksel şiddet’ kavramına insan temelli bakılmalıdır. Bir erkeğe de fiziksel şiddet uygulandığında cezalandırılmalı ve bizim kanunlarımız bunun için de yeterli olmalıdır. Kendi ülkelerinde şiddeti çözememiş, şiddetle baş edememiş ülkelerin, bize yol gösterme gibi durumları olamaz. ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi’ Türkiye ile birlikte İslam dünyasına yönelik bir tehdittir. Bu saldırı aynı zamanda kadın haklarını savunur gibi gözükmesine rağmen kadına da bir saldırıdır. İffete karşı saldırıdır. Ahlaka saldırıdır. Kutsala saldırıdır. Bu saldırı aynı zamanda küresel bir tehdittir. Bu projelerin arkasında kimlerin olduğu aşikârdır.”

“6284 Sayılı Kanun ile her yıl 150 bine yakın erkek evinden atılmıştır”

“İstanbul Sözleşmesi’ yürürlükte durduğu sürece hiçbir erkeğin ve kadının şerefi güvence altında değildir” diyen Çelik, “Bir erkek her an bir iftira ile cinsel istismardan delilsiz belgesiz ağır bir ceza alabilmektedir. Boşanan babalara kendi çocuklarını haczettiren, defalarca kendi çocuğunu görmek için harç ödettiren, ebeveyn yabancılaştırmaları ile çocukları babalarına düşman ettiren sürece kaynaklık eden bu sözleşme ve buna bağlı 6284 sayılı kanun ile her yıl 150 bine yakın erkek evinden atılmıştır. Basit sebeplerle sokağa atılan, mahallesine bile giremeyen ve cinnet geçiren erkekler sebebiyle cinayet sayısını artmıştır.” diye belirtti.

“Aileyi hedef alan projeler iptal edilsin”

Nesli muhafaza etmenin yolunun aile kurumuna sahip çıkmaktan geçtiğinin altını çizen Çelik, son olarak şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vurgulayarak ifade ettiği gibi nikah akdinin değersizleştirildiği, evlilik dışı ilişkilerin normal sayıldığı, boşanmanın adeta teşvik edildiği sancılı bir süreçle karşı karşıyayız. Millet olarak çağın hastalıklarına karşı elimizdeki en büyük imkan tüm saldırılara rağmen halen varlığını güçlü bir şekilde devam ettiren aile kurumumuzdur. Bu açıdan adına ‘aile’ dediğimiz mukaddes ocağın yaşatılması, tehditler karşısında korunması son derece önemlidir. Ailede çözülme olursa, millet olarak varlığımızın tehlikeye girmesi de kaçınılmazdır. Nesli muhafaza etmenin yolu da aile kurumuna sahip çıkmaktan geçiyor. Bu olmazsa olmazımızdır. Keza devleti korumak da ancak aileyi korumakla, kollamakla mümkündür.  Gelecek nesillerin hakkı adına, sokaklara terk edilmiş çocukların hakkı adına, geleceğimiz adına, insanlık adına, aile kurumunu muhafaza etmeyi savunuyor ve savunmaya devam edeceğiz. Yaşanan süreç ve sonuçlar ile bu sözleşmenin tatbikinin milli ve manevi değerlerimizle bağdaşmadığına şahit oluyoruz. Bu politikaların uygulanmasının her açıdan kültürümüzle doku uyuşmazlığı açığa çıktığından, neslimizi ve aile kurumunu muhafaza etmek için Avrupa ülkeleri gibi geri dönülmez aşamalara gelmeden ‘İstanbul Sözleşmesi’nin ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi’nin ve bağlı uygulamalarının iptal edilmesinin milletimiz açısından daha hayırlı olacağına inanıyoruz.” (İbrahim Koçyiğit-İLKHA)

İlgili Haberler

Editörün Seçtikleri

Mobil Uygulamamızı İndirin

Öne Çıkan Haberler