MAZLUMDER İstanbul Şubesi Çocuk Hakları Komisyonu, internet siteleri üzerinden evlat edinme adı altında çocuk tacirliği yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

MAZLUMDER İstanbul Şubesi Çocuk Hakları Komisyonu, internet siteleri üzerinden evlat edinme adı altında, yasa dışı evlatlık alıp veren ve aracı olanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Çağlayan Adliyesi önünde bir açıklama yapan MAZLUMDER İstanbul Şube Başkanı Ramazan Beyhan İnternet siteleri üzerinden, evlat edinme adı altında çocuk tacirliği yapıldığını, bazı isimleri tespit ettiklerini söyledi.

"Uluslararası antlaşmalar ihlal ediliyor"

Beyhan şunları söyledi: "Kamuoyunda, görsel ve yazılı basın aracılığıyla yaklaşık 1 aydır gündem olan yasadışı yollardan evlatlık verme, evlatlık edinme ve bu prosedüre aracılık etme girişimleri Mazlumder İstanbul Şubesi Çocuk Hakları Komisyonu olarak bizleri konu hakkında araştırma yapma yönünde harekete geçirmiştir. Yaptığımız araştırmalar neticesinde ihbar dilekçemizde ve ekinde sunulmuş olan ilanlardan ve cevaplardan görülebileceği üzere belirtilen sitede/web sayfasında yasa dışı evlatlık alıp/verme/aracı olma, bunun da ötesinde çocuk satışı yapıldığı tespit edilmiştir. Temel insan hakları ilkelerine ve insan onuruna aykırı olan bu durum Türk Ceza Kanunu uyarınca suç teşkil ettiği, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından çocuk haklarını korumak amacıyla imzalanmış birçok uluslararası sözleşmeyi de ihlal etmektedir. Geleceğimiz olan çocukların her türlü tehlikeden korunması evrensel bir gerekliliktir. Çocuk satışı ile hem bu gereklilik hem de insan haklarının temeli olan insanlık onuru yok sayılmaktadır."

Hukukta evlat edinmenin belirli şartlara bağlandığını belirten Beyhan, "Bu suçu işleyenlerin ve ortaklarının Türk Ceza Kanunu'nun da insan ticareti başlığı altında yer alan hükme göre cezalandırılması savcılıktan talep edilmiştir. Zira hukukumuzda evlat edinme belirli şartlara bağlanmış olup, çocukların, hiçbir güvenilirliği olmayan internet siteleri aracılığı ile tarafların ve saiklerinin belli olmadığı para karşılığı satışlara konu edilmesi evlat edinme kapsamında değil insan ticareti suçu kapsamında değerlendirilmelidir. Ayrıca dikkat çekmek gerekir ki insan ticareti suçunun yanı sıra hakim kararı olmaksızın yasa dışı evlat edinme suretiyle doğrudan nüfusa kayıt ettirilerek çocuğun soy bağının değiştirilmesi de ayrı bir suç olarak belirlenmiştir." dedi.

İnsan onuruna aykırı olan bu suçların uzun süredir devam ediyor olmasının sağlıklı bir denetim ve yargılama yapılmadığının göstergesi olduğuna dikkat çeken Beyhan, "Kendisini koruyamayacak durumda olan bebekleri ve çocukları korumak toplum olarak hepimizin görevidir. Bu zayıflıktan fayda sağlamaya çalışan herkes en temel insani değerleri çiğnemiş olacaktır. Ebeveynlerinde de her ne sebeple olursa olsun bu yola başvurmaları kabul edilemez bir durumdur." diye belirtti.

Yetkililere çağrıda bulunan Beyhan, "Bu nedenle yetkili makamları, insanlık onuruyla bağdaşmayan, henüz ruhsal ve bedensel gelişimlerini tamamlamamış bebeklerin, internet ortamı üzerinden ‘evlatlık alıp-verme‘ adı altında satılmasını ve insan haklarının bu yolla ihlalini engellemek için göreve davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından, komisyon tarafından suç duyurusunda bulunuldu. (M. Tahir özsoy, AhmetKarakaş- İLKHA)

İlgili Haberler

Editörün Seçtikleri

Öne Çıkan Haberler