Din Hizmetleri Uzmanı Dr. Akşit: Komşularla iyi geçinmek İslam’ın prensibidir