Diyanet Yoga'yı uygun bulmadı MEB ise onayladı

​Diyanet İşleri Başkanlığının uygun bulmadığı Yoga, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanarak Türkiye genelinde okullarda çocuklara yaptırılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye genelinde "Ece Vahapoğlu ile Çocuk Yogası" projesine destek vermesi akıllarda soru işareti bırakırken, 'Budistlerin Yoga'sının çocuklara dayatılması tepkilere neden oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığının uygun bulmadığı Budistlerin Yoga'sının eşcinsel hikâyeler yazarak tanınan "Ece Vahapoğlu ile Çocuk Yogası" projesinin MEB tarafından onaylanması skandal olarak yorumlandı.

Mili Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Anıl Yılmaz'ın imzasıyla okullara 'Çocuk Yoga'sı genelgesi gönderildi. Okullara gönderilen 'Çocuk Yoga'sını genelgesi ise eşcinsel kitaplar yazarak tanınan Ece Vahapoğlu tarafından verilecek.

Türkiye toplumunun örf, adet ve inancından uzak Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesinden (ETCEP) safsatasının ardından, anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullarda uygulanması için planlanan Yoga'nın eşcinselliği savunan şahıs tarafından verilecek olması da ayrı bir skandal.

Kamuoyunda ciddi tepkilere neden olan putperest inançların yaygın olduğu bir coğrafyaya ait kültür unsuru olan yoga nedir, yoganın temel inanışında ne vardır, Yaga'nın yapılmasının caiz olup olmadığı konularını derledik.

Yoga nedir?

Yoga, Hinduizm ve Budizm’de kişiye birtakım ilâhî bilgiler ve yetenekler kazandırarak, onun arınmasına ve hakikate ulaşmasına aracı olması amacıyla uygulanan bir yöntemdir. Milâttan önce II. yüzyılda yoganın temel kaynağı olan Yoga Sutra’da ilk defa bu kelime “Tanrı ile insanı birbirine bağlamak” anlamında kullanılmıştır. Bir yanıyla inanç ve felsefî özelliklere, diğer yanıyla bedensel egzersizlere sahip bir sistem olarak yoganın kökeni kesin şekilde bilinmemektedir.

Yoganın temel inanışında ne vardır?

Tıp alanında da yoga uygulamalarının insanı bedensel ve zihinsel olarak rahatlattığı iddialarıyla dünyada, özellikle ABD ve Batı ülkelerinde bu işlevi yerine getirmeye yönelik ticari gelir elde etmeyi de amaçlayan birçok yoga kursu açıldığı görülmektedir.

Yoganın dini bir yönünün bulunmadığı ve zihinsel bedensel arınmayı amaçlayan alıştırmalar olduğu söylemi tam olarak gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü Brahmanizm’de yoga, evrensel ruh Brahma ile öznel ruh olan Atma’nın pratikteki birleşmesi olarak kabul edilmiş ve yoga yapanlar -yani yogiler- birer aziz ve veli olarak düşünülmüşlerdir.

Özellikle Batıda yaygınlaşmaya başlayan ve ticari olarak metalaştırılan, uzak doğu kökenli benzeri dini motiflerin egzersiz ve rahatlama adı altında sunularak benimsetilmesine dayalı olan bu tür merkezler konusunda dikkatli olunması gerekir. Bir Müslümanın, yoganın bir başka dinin inanç ve ibadetlerine dayandığını bilerek, bu maksatla yoga yapması İslam’ın inanç prensiplerine aykırıdır.

Müslümanlar, kendi dini ve milli kültürleri ile var olmuşlar ve bu değerleri korudukları oranda tarih sahnesinde yer almışlardır. Bir Müslümanın İslam’ın insanın kendisi ve çevresiyle uyum içerisinde yaşaması için ortaya koyduğu ahlaki prensipleri göz ardı ederek, başka kültürlerin ahlak prensiplerinden medet umması, onları benimsemesi asla düşünülemez. İslam'ın ortaya koyduğu prensipler, kendi müntesiplerinin hem dünyevi hem de uhrevi huzur ve mutluluğunu sağlamada yeterli olduğu gibi bütün insanlığın huzur ve mutluluğunu sağlamada da kâfidir.

Diyanet İşleri Başkanlığından "yoga" açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, Dinî Bilgilendirme Platformu "Yoga hakkında İslam’ın hükmü nedir?" sorusuna cevap verdi.

"Yoga, Hinduizm ve Budizm’de kişiye birtakım ilâhî bilgiler ve yetenekler kazandırarak, onun arınmasına ve hakikate ulaşmasına aracı olması amacıyla uygulanan bir yöntemdir. Son yıllarda ülkemizde bedensel egzersiz ve psikolojik terapi faaliyetleri görünümünde yaygınlaşan yoga merkezlerinin önemli bir kısmı kendilerini bu dinlerden ayrıştırarak bağımsız yoga uygulayıcısı oldukları söylemiyle faaliyet göstermektedirler. Ancak yoganın dinî bir yönünün bulunmadığı ve zihinsel arınmayı amaçlayan alıştırmalar olduğu söylemi tam olarak gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü Hint dinlerinde yoga, dinî bir uygulama olarak varlığını sürdürmektedir.

Buna göre bir Müslümanın, başka bir dinin inanç ve ibadetlerine dayandığını bilerek, yoga yapması uygun değildir." (İLKHA)

İlgili Haberler

Editörün Seçtikleri

Mobil Uygulamamızı İndirin

Öne Çıkan Haberler