“ Haklarımızın gasp edilmesine izin vermeyeceğiz”

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu Mesleklerinin niteliksizleştirilmesine, haklarının gasp edilmesine ve odalarının işlevsizleştirilmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası Birliği (TMMOB) Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Turan Kapan, Mühendislik mimarlık, planlama hizmetlerinin kamusal ve nitelikli bir hizmet olarak topluma ulaşmasını engellemeye çalışan girişimlere karşı birlikte mücadele edeceklerini ve buna izin vermeyeceklerini belirtti.

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu, hükümetin TMMOB Yasası ve İmar Kanunu'nda yapmak istediği değişiklere ilişkin İMO Diyarbakır Şubesi önünde yaptığı basın açıklamasında rantçılığa izin verilmeyeceği belirtildi.

Açıklamaya, TMMOB'ya bağlı oda temsilcileri ve üyeleri ile TMMOB'a bağlı odaların yöneticileri katıldı.

"Haklarımızın gasp edilmesine izin vermeyeceğiz"

Ülkenin talanına, halkın soyulmasına, mesleklerinin niteliksizleştirilmesine, haklarının gasp edilmesine ve odalarının işlevsizleştirilmesine izin vermeyeceklerini belirten TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri ve İMO Diyarbakır Şube Başkanı Turan Kapan, "Bilindiği üzere Ak Parti iktidarı yasal düzenlemelerini genellikle ‘torba yasalar' aracılığıyla yapmaktadır. Bunlardan sonuncusu, ‘İmar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'dır. Bu tasarı on üç ayrı yasada onlarca değişiklik yapılmasını öngörmektedir. Değişiklik yapılması öngörülen yasalar; örgütümüz Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği-TMMOB Yasası ile imar, yapı denetimi, kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri mal ve hizmet tarifeleri, iskân, kültür ve tabiat varlıkları, çevre, tapu, kat mülkiyeti, iller bankası, belediye yasaları ve belediye gelirleri ile ilgili yasalardır" dedi.

"Bu tasarı rantçılığa zemin hazırlıyor"

Bu tasarı ile yapılmak istenen değişikliklerin birbirleriyle çok yönlü bağlantılarının bulunduğunu kaydeden Kapan, "Söz konusu tasarı, bugün ülkemizde egemen olan rant talanına dayalı sermaye birikim politikalarının en başta hedeflediği alanları kapsamaktadır. Bunlar, mühendislik, mimarlık, şehir planlama hizmetleri ve onlarla doğrudan bağlantılı olan kentsel-kırsal-kültürel-doğal varlıklarımızdır. Kamuya ve halka ait varlıklara el konulması ve arazi-mülkiyet düzenlemeleri üzerinden iktidarın denetimindeki inşaat sektörünün bir rant alanı olarak biçimlendirilmesi ana amaçtır" sözlerini kullandı.

"Tarihi mekânlarımızın imara açılmasına müsaade etmeyelim"

Mühendis, mimar, şehir planlama örgütleri olarak ‘Ülkemize, Halkımıza, Mesleğimize ve örgütümüze Sahip Çıkıyoruz' içerikli bir kampanya yürüttüklerini ve halkın desteğini beklediklerini ifade eden Kapan, "Kentlerin yaşanabilir planlı ve sağlıklı hale gelmesi, ormanlarımızın, tarım arazilerimizin, kıyılarımızın, suyumuzun, bütün doğal çevremizin korunması ve ranta açılmaması için çalışan mühendis, mimar, şehir plancılarını destekleyelim; Ak Parti iktidarının bu düzenlemelerini ve torba yasa tasarısını hep birlikte reddedelim. Ormanlarımızın, kıyılarımızın, meralarımızın, koruma altındaki milli parklarımızın, kamuya ait yeşil alanların, parkların, tarihi değerlerimizin, hatta mezarlıkların bile talan edilerek özel işletmelere açılmasına izin vermeyelim. Dicle Vadisi, Karayolları 9.Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır Atatürk Stadyumu ve Kent Ormanı gibi kamu arazilerinin yapılaşmaya açılmasına ve talanına karşı mücadele edelim" ifadelerini kullandı.

"Kar uğruna insan yaşamı hiçe sayılıyor"

‘Kentsel-kırsal dönüşüm' ve ‘riskli alanlarda dönüşüm' görünümü altında kamunun ve halkımızın birikimlerinin imar hakkı transferine karşı duracaklarını vurgulayan Kapan, "Borsalarda heder edilmesine, gasp edilmesine birlikte karşı duralım. Kâr ve daha fazla kâr uğruna insan yaşamını hiçe sayarak iş cinayetlerine yol açan politikalara karşı işçi sağlığını, iş güvenliğini ve insanca yaşamı hep birlikte savunalım. Mühendislik mimarlık, planlama hizmetlerinin kamusal ve nitelikli bir hizmet olarak topluma ulaşmasını engellemeye çalışan girişimlere karşı birlikte mücadele edelim" diye konuştu.

Grup, açıklamanın ardından bildiri dağıttı. (İLKHA)

İlgili Haberler

Editörün Seçtikleri

Mobil Uygulamamızı İndirin

Öne Çıkan Haberler