İş Mahkemeleri Kanunu yayımlandı

İş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usülünü belirlemek amacıyla İş Mahkemeleri Kanunu yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, hükümlerini Bakanlar Kurulunun yürüttüğü İş Mahkemeleri Kanunu yayımlandı.

Buna göre; iş mahkemeleri, Hâkimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) olumlu görüşü alınarak, tek hâkimli ve asliye mahkemesi derecesinde Adalat Bakanlığı tarafından lüzum görülen yerlerde kurulacak.

İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde iş mahkemelerinin birden fazla dairesi oluşturulabilecek ve bu daireler numaralandırılacak.

İhtisaslaşmanın sağlanması amacıyla gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak, daireler arasındaki iş dağılımı HSK tarafından belirlenecek ve bu kararlar Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Dairelerin, tevzi edilen davalara bakmaları zorunlu olacak.

İş mahkemesi kurulmamış olan yerlerde bu mahkemenin görev alanına giren dava ve işlere, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince bu kanundaki usul ve esaslara göre bakılacak. (İLKHA)

İlgili Haberler

Editörün Seçtikleri

Öne Çıkan Haberler