İstanbul Valiliği uyardı: Düğünlerde silah kullanmak artık yasak

İstanbul Valiliği bayram, düğün, asker uğurlaması, spor müsabakası gibi etkinliklerde silah kullanılmasını yayımladığı genel bir emirle yasakladı.

İstanbul Valiliğinin resmi internet sitesinde Vali Vasip Şahin'in imzasıyla yayımlanan genelgede kent genelinde bayram, düğün, asker uğurlaması, spor müsabakası gibi etkinliklerde silah kullanılması yasaklandı.

"Genel Emir" başlığıyla yayımlanan açıklamada, ülke genelinde bayram, düğün, uğurlama, spor müsabakası gibi organizasyonlar sırasında meskun mahallerde ateşli silahlarla havaya ateş açılması nedeniyle, yaralama ve ölüm olaylarının meydana geldiği, bazı organizasyonlarda kamu görevlileri tarafından da ateşli silah ile havaya ateş açıldığı belirtildi.

Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için söz konusu organizasyonlarda silah kullanılmasını yasaklandığı bildirilen açıklamada, havaya ateş açılmasının önlenmesi, bu çerçeve de yaralama ve ölüm gibi istenmeyen olaylara meydan verilmemesi için tedbir alınmasının önemli olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, kişilerin can güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması amacıyla; düğün, nişan, eğlence ve benzeri organizasyonlar sırasında, ateşli silahla havaya ve çevreye ateş edilmesine müsaade edilmemesi büyük önem arz ediyor." denildi.

Yapılan açıklamanın devamında ilgili kanunlar hatırlatılarak şunlar kaydedildi:

Anılan Kanunun 66’ncı maddesinde; İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahallî mülkî amir tarafından Kabahatler Kanununun 32’nci maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır. Ancak, kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların baş göstermesi hâlinde vali tarafından kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan ve usulüne göre ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 'Emre aykırı davranış' başlıklı 32'nci maddesinde; 'Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir.…' hükümleri bulunmaktadır. Ayrıca, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununu kapsamında ateşli silahların kullanımına ilişkin müeyyidelere uymayanlar hakkında cezai kovuşturma yapılması ve adli cezaların verilmesi de mümkündür."

Açıklamanın sonunda, "Bu itibarla; kamu düzeninin korunması, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için il sınırları içerisinde yapılan düğün, nişan, spor müsabakası ve benzeri etkinliklerde ateşli silahlarla havaya ateş açılmasının engellenmesi amacıyla;

-Esasen izne tabi olmayan bu tür organizasyonların özellikle umumi veya umuma açık yerler ile umuma açık yer niteliğindeki ulaşım araçlarında yapılması halinde; organizasyon gerçekleştirilmeden önce organizasyon sahipleri tarafından Kaymakamlıklara bilgi verilecektir.

-Kaymakamlıklarca organizasyonda silah kullanılmaması ve havaya ateş açılmaması hususlarına ilişkin taahhütname alınacaktır.

-Bu tip organizasyonlarda silah kullanılması durumunda davetli olarak bile bulunan kolluk görevlileri ihbar, tutanak altına alma ve müdahale yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde haklarında soruşturma açılacaktır.

-Muhtarlar bölgelerinde bu durumun olduğunu öğrendiklerinde kolluk birimlerine ihbarda bulunma yükümlülüklerini yerine getireceklerdir.

-Organizasyon sahipleri açık alanlarda yapılacak kutlamalarda ateş açılmaması amacıyla 50x70 cm ebadındaki afiş örneklerini temin ederek tüm katılımcıların görebileceği uygun yerlere asacaklardır.

-Kamu personelinin, katıldığı organizasyonlarda silahı ile havaya ateş açtığının tespit edildiği durumlarda ilgili kamu personeli hakkında derhal disiplin işlemlerine başlanılacak, bu kamu görevlileri hakkında idari para cezası uygulanıp uygulanmadığı hususuna soruşturma esnasında özellikle dikkat edilecektir.

Aksine davranan kişiler hakkında durumlarına uyan adli veya idari işlemler derhal tesis edilecektir." şeklinde belirtildi. (Nizamettin Aşkın-İLKHA)

İlgili Haberler

Editörün Seçtikleri

Öne Çıkan Haberler