Maden kazalarında yakınlarını kaybedenlere memurluk yolu

Maden kazalarında hayatını kaybeden sigortalı işçilerin yakınları, kamuda istihdam edilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca (DPB) ortaklaşa hazırlanan Kömür ve Linyit Madenlerinin Yer Altı İşlerinde Meydana Gelen İş Kazası Sonucunda Hayatını Kaybeden Sigortalıların Yakınlarının Kamuda Sürekli İşçi Kadrolarına Atanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar, bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme, 10 Haziran 2003 (dâhil) tarihi ile 13 Mayıs 2014 tarihi arasında kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazaları sonucunda hayatını kaybeden sigortalıların eş ve çocuklarından birisi, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisini kapsıyor.

Buna göre, istihdam hakkı sahipliğini belirleme görevi SGK Başkanlığında olacak. İstihdam başvuruları, iş kazasının meydana geldiği ildeki sosyal güvenlik il müdürlüğüne yapılacak.

Bir başkasının bakımına muhtaç olacak derecede engelli olanlar, kısmi zamanlı veya geçici süreli görevler hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, malullük, yaşlılık veya emeklilik aylığı alanlar, 45 yaşını doldurmuş olanlar (bu yaşın altında kimsenin olmaması durumu hariç) ve terör örgütleriyle irtibatı olanlar istihdam hakkından faydalanamayacak.

İş kazasının meydana geldiği illerde valinin görevlendirdiği vali yardımcısı başkanlığında; çalışma ve iş kurumu il müdürü, sosyal güvenlik il müdürü ile defterdar veya bunların yardımcılarından oluşan istihdam hak sahipliği tespit komisyonu kurulacak.

Hak sahipleri arasında ihtilafın ortaya çıkması durumunda, istihdam hakkının kim tarafından kullanılacağına istihdam hak sahipliği tespit komisyonu tarafından karar verilecek.

İstihdam hakkı sahiplerinden SGK Başkanlığınca isimleri bildirilenlerin atama teklifleri, il tercihleri de göz önünde bulundurularak DPB tarafından kura usulüyle yapılacak.

Atama teklifi gerçekleştirilenlerin sınav şartı hariç Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'teki şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmaları atandığı kurumlarca yapılacak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının sonuçlanmasından itibaren 30 gün içinde, atanma şartlarını taşımaları kaydıyla ilgililerin atamaları kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak ve atama onayları ilgililere tebliğ edilecek.

Atama onayını tebellüğ eden hak sahipleri aynı yerde bir göreve atanmaları halinde ertesi gün, başka yerdeki bir göreve atanmaları halinde ise 15 günlük mehil müddetini müteakip göreve başlamak zorundadırlar. Bu süreler içinde işe başlamayanlar ile atama onayı alındığı tarihten sonra atanma hakkından yazılı başvuru ile feragat edenlerin atama onayları iptal edilecek. Bu şekilde göreve başlama öncesi atama onayının iptal edilmesi halinde istihdam hakkı ortadan kalkacak.

Ayrıca, göreve başlamayı müteakip askerlik ve doğum hariç olmak üzere sözleşmesi herhangi bir sebeple sona erenler, bu usul ve esaslara göre yeniden başvuruda bulunamayacak. (Hamza Adiyaman - İLKHA)

İlgili Haberler

Editörün Seçtikleri

Mobil Uygulamamızı İndirin

Öne Çıkan Haberler