Tehlikeli işlerde çalışanlar için yeterlilik belgesi zorunluluğu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, tehlikeli işlerde çalışanlara yeterlilik belgesi zorunluluğu getiren tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, çalışanlar için Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekleri belirlenmesi ve yayımlanmasını amaçlıyor.

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve aşağıda belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler, bu tebliğin yayım tarihinden itibaren 12 ay sonra çalıştırılamayacak.

Mesleki Eğitim Kanunu'na göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için bu belge şartı aranmayacak.

Hükme aykırı çalıştırılan her çalışan için 500 TL ceza

Bu Tebliğ hükümlerine aykırı davrananlar hakkında 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun şu hükmü uygulanacak:

Birinci fıkraya ilişkin denetimler iş müfettişlerince yapılır. Birinci fıkrada belirtilen hükümlere aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürü tarafından her bir çalışan için 500 Türk lirası idari para cezası verilir. Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.

Belge zorunluluğu getirilen meslekler

Belge zorunluluğu getirilen mesleklere ise şöyle: Elektrik pano montajcısı, elektrik dağıtım şebekesi işletme bakım görevlisi, elektrik dağıtım scada operatörü, elektrik pano montajcısı, frezeci, inşaat işçisi, işletme elektrik bakımcısı, köprülü vinç operatörü, liman kuru yük operasyon elemanı (puantör), liman pompa ve tank saha operatörü, liman RTG operatörü, liman SSG operatörü, mobil vinç operatörü (MHC sahil ve gemi vinci), NC/CNC tezgah işçisi, orman üretim işçisi, orman yetiştirme ve bakım işçisi, otomasyon sistemleri montajcısı, otomotiv elektrikçisi, otomotiv gövde onarıcısı, otomotiv ön düzen ve balansçısı, plastik enjeksiyon üretim elemanı, plastik profil üretim operatörü (ekstrüzyon), plastik şişirme film üretim operatörü (ekstrüzyon), tornacı, röle görevlisi, liman operasyon planlamacısı, bitim işleri operatörü, boyama operatörü, ön iplik operatörü, ön terbiye operatörü. (İLKHA)

İlgili Haberler

Editörün Seçtikleri

Öne Çıkan Haberler