Düşük gelirliler konuta daha fazla pay ayırıyor

Hanehalkı Bütçe Araştırması’nın 2014 yılı sonuçlarına göre; Türkiye genelinde düşük gelirli hanelerin kazançlarında konuta daha fazla pay ayırdığını ortaya koydu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Hanehalkı Bütçe Araştırması'nın 2014 yılı sonuçlarına göre; hanehalklarının toplam tüketim harcaması içinde konuta ayırdığı payın yüzde 24,8 olduğu belirtildi.

Haneler, gelirlerine göre sıralandığında; en düşük gelir grubu olan birinci yüzde 20'lik dilimde yer alanların toplam tüketim harcamaları içinde konutun payı yüzde 32,8 ile konuta en fazla payı ayırdığı belirtilirken, en yüksek gelir grubu olan beşinci yüzde 20'lik dilimde bu payın yüzde 21,6 olduğu belirtildi.

Konut harcamalarının büyük bölümünü kira oluşturuyor

Araştırma sonuçlarına göre, 2014 yılında konut harcamalarının yüzde 64,6'sını kira harcaması oluşturmaktadır. Bu grup gerçek ve izafi kira* harcamalarını kapsamaktadır.

Konut harcamalarının yüzde 12,1'i gaz ve diğer yakıtlar, yüzde 9,9'u elektrik, yüzde 7,4'ü su ve kanalizasyon hizmetlerine ayrılmıştır. Toplam konut harcamaları içindeki en düşük payı yüzde 5,8 ile konutun bakım ve onarım masrafları almıştır.

Kiraya ayrılan pay önceki yıla göre artış gösterdi

Konut harcamaları içinde kiranın payının yıllar itibariyle değişimi incelendiğinde; 2010 yılında yüzde 64,9 olan kira payının 2013 yılına kadar düşüş göstererek 2013 yılında yüzde 61,9 düzeyine kadar indiği, 2014 yılında ise 2,7 puanlık bir artış ile yüzde 64,6'ya çıktığı görülmüştür. (İLKHA)

İlgili Haberler

Editörün Seçtikleri

Öne Çıkan Haberler