TSK Personel Kanun Tasarısı yasalaştı

TBMM Genel Kurulu'nda, TSK Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı, kabul edilerek yasalaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Kanuna göre, askeri şahıslar; kıta, karargah, askeri kurumlarda ya da görev sırasında veya görev yerlerinde uyuşturucu, uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak, kullanmak, özendirmek, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçlarını işlerse Türk Ceza Kanunu'nun bu suçlara ilişkin hükümleriyle cezalandırılacak.

Askeri mahkemeler ve adli yargı mahkemelerince verilen kısa süreli hapis cezaları; Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu hükümlerine göre askerlik hizmetini yerine getiren yükümlüler ile yükümlü erbaş ve erler hakkında TCK'da belirtilen seçenek yaptırımlara çevrilebilecek. Diğer askeri şahıslar hakkında ise adli para cezasına, mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesine, mahkum olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle, belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanma şeklindeki seçenek yaptırımlar uygulanabilecek.

Sırf askeri suçlardan dolayı yapılan yargılamada cezanın 4 ay veya daha fazla süreli hapis cezası olması; fiilin, disiplini ağır şekilde ihlal etmesi veya birliğin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, birliğin muharebe hazırlığını veya etkinliğini zafiyete uğratması, büyük bir zarar meydana getirmesi; fiilin savaş veya seferberlikte işlenmesi halinde kısa süreli hapis cezaları seçenek yaptırımlara çevrilemeyecek.

Yedek subay, yükümlü erbaş ve erler hakkında verilen kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımların yerine getirilmesi askerliğin sonuna bırakılacak.

İl İdaresi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, genel kolluk kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetlerini aşan durumlarda terörle mücadele için gerekli olması veya terör eylemlerinin kamu düzenini ciddi şekilde bozması halinde, İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla TSK görevlendirilebilecek.

Bakanlar Kurulu kararında, görevin kapsam ve süresi, görev alanı, istihbarat yetkisinin kapsamı, destek silahlarının kullanımına yönelik tahditler, görevlendirilen birliklerin mülki amirler ve genel kolluk kuvvetleri ile ilişkileri, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca alınması gereken önlemler, icra edilecek görevlerin planlanması ve izlenmesi ile gerek görülen diğer hususlar gösterilecek.

Kaçan şahsın sığındığı konuta yetkili birlik komutanının yazılı emriyle girilebilecek

Yetkili birlik komutanının verilen görevleri yerine getirirken ihtiyaç duyduğu istihbarat bilgileri, istihbarat birimlerince yetkileri kapsamında öncelikle toplanacak ve gecikmeksizin paylaşılacak. Bu kapsamdaki operasyonlarda gecikmesinde sakınca bulunan hallerde güvenlik kuvvetlerinin elinden kaçmakta olan kişilerin izlenirken girdikleri konuta, iş yerine veya kamuya açık olmayan kapalı alanlarla bunların eklentilerine can veya mal güvenliğinin sağlanması ya da kişinin yakalanması amacına münhasır olmak üzere, yetkili birlik komutanının yazılı emriyle girilebilecek. Birlik komutanının kararı 24 saat içinde hakim onayına sunulacak.

TSK personelinin bu fıkra kapsamındaki faaliyetleri askerlik hizmet ve görevlerinden, bu faaliyetler nedeniyle işlendiği iddia edilen suçlar ise askeri suçlardan sayılacak.

Görevler yerine getirilirken verilen zararlar devlet tarafından tazmin edilecek

TSK personeli dışındaki memur ve diğer kamu görevlilerinin bu fıkra kapsamındaki görev ve faaliyetleri nedeniyle işledikleri iddia edilen suçlarla ilgili Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uygulanacak. Bu suçlar nedeniyle soruşturma izni verilene kadar yakalama, gözaltı ve tutuklama tedbirlerine başvurulamayacak. Bu kapsamda görevler yerine getirilirken, görevin niteliği gereği veya ifası sebebiyle verilen zararlar devlet tarafından tazmin edilecek.

Görevlerin yerine getirilmesi sırasında TSK personeli ile mülki idare amirleri, kolluk kuvvetleri ve diğer memurlar ve kamu görevlilerinin kararları, işlemleri ve faaliyetleri nedeniyle (kişisel kusur, haksız fiil veya diğer sorumluluk halleri de dahil) tazminat davaları ancak devlet aleyhine açılabilecek.

Hukuki korumaya ilişkin hükümlerden geçici köy korucuları ile gönüllü korucular da faydalanacak.

Hukuki korumaya ilişkin düzenlemelerden, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili kanuna göre operasyona katılan TSK personeli, memurlar, geçici köy korucuları ve gönüllü korucular dahil diğer kamu görevlileri de yararlanacak.

Sırf askeri bir suçtan dolayı 6 ay veya daha fazla süreli hapis cezasına hükmedilmesi, fiilin, disiplini ağır şekilde ihlal etmesi veya birliğin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, birliğin muharebe hazırlığını veya etkinliğini zafiyete uğratması ya da büyük bir zarar meydana getirmesi ile fiilin savaş veya seferberlikte işlenmesi haricindeki suçlarda, hükmün açıklanmasının geri bırakılması mümkün olacak.

Bakan Işık: Güvenlik güçlerimize bir bayram hediyesidir

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, TBMM Genel Kurulunda, TSK Personel Kanunu'nda değişiklik öngören tasarının yasalaşmasına ilişkin, bu kanunun şu anda bölgede mücadele veren, güvenlik güçlerine bir bayram hediyesi olduğunu söyleyerek, "Onların moral ve motivasyonunu yükseltecek çok önemli bir kanundur." dedi.

"özellikle köy korucularına koruma getiriliyor" şeklindeki iddialara da yanıt veren Işık, şunları kaydetti:

"Hayır. Bu kanun terörle mücadelede Türk Silahlı Kuvvetlerinin görev almasıyla ilgili bir kanundur. Bunun dışında hiçbir düzenleme yok. O açıdan gönlünüzün rahat olmasını özellikle isterim. EMASYA protokolüyle uzaktan yakından alakası olmadığını özellikle bilmenizi isterim. Ama terörle mücadele eden Türkiye Cumhuriyeti'nde, teröristle mücadelede görev alan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımızın kendini güvende hissetmeleri açısından da son derece önemli bir kanun olduğunu vurgulamak isterim. Bu noktada bütün sorumluluk da yetki de siyasi iradenindir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yetkisi tamamen icrai yetkidir. Bu noktada da inşallah bu yetkiyi hukuka uygun şekilde kullanacaklarından da eminiz. Hukuka aykırı davrananlar konusunda da zaten hiçbir şekilde toleransın gösterilmeyeceğinin bilinmesini de isterim."

Işık, "İnşallah Türkiye özgürlük-güvenlik dengesini en sağlıklı şekilde kuracak, terörle ve teröristle mücadeleyi en etkin şekilde yapacak, bunu yaparken de kardeşlikten, demokrasiden, hukuk devletinden zerrece taviz vermeyecek." dedi. (İLKHA)

İlgili Haberler

Editörün Seçtikleri

Mobil Uygulamamızı İndirin

Öne Çıkan Haberler