Ar-Ge yatırımları 25 milyar liraya yükseldi

​Türkiye İstatistikler Kurumu, geçen yıla ait araştırma-geliştirme faaliyetleri verilerini açıkladı. Buna göre, Ar-Ge harcaması 2016 yılında 24 milyar 641 milyon TL'ye yükseldi.

Türkiye İstatistikler Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin gayrisafi yurt içi araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) harcaması, 2016'da bir önceki yıla oranla yüzde 19,5 artarak, 24,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

Gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcaması 2016 yılında bir önceki yıla göre 4 milyar 26 milyon TL artarak, yüzde 19,5 artışla 24 milyar 641 milyon TL’ye yükseldi.

Gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcamasının GSYH içindeki oranı 2015 yılında yüzde 0,88 iken, 2016 yılında yüzde 0,94’e yükseldi.

En fazla Ar-Ge harcaması mali ve mali olmayan şirketler tarafından yapıldı

Ar-Ge harcamalarında mali ve mali olmayan şirketler yüzde 54,2 ile en büyük paya sahipken, bunu yüzde 36,3 ile yükseköğretim takip etti. Bu araştırma ile ilk defa kapsama alınan kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapılan Ar-Ge harcamaları da genel devlet Ar-Ge harcamalarına dahil edilmiş olup, toplamda söz konusu iki sektörün Ar-Ge harcamaları içindeki payı yüzde 9,5 oldu.

Mali ve mali olmayan şirketler Ar-Ge finansmanında yüzde 46,7 ile ilk sırada yer aldı

Ar-Ge harcamalarının 2016 yılında yüzde 46,7’si mali ve mali olmayan şirketler tarafından finanse edilirken bunu yüzde 35,1 ile genel devlet, yüzde 14,4 ile yükseköğretim, yüzde 3,7 ile yurtdışı kaynaklar ve yüzde 0,1 ile yurtiçi diğer kaynaklar takip etti.

Tam zaman eşdeğeri cinsinden 136 bin 953 Ar-Ge personeli çalıştı

Tam zaman eşdeğeri (TZE) cinsinden 2016 yılında toplam 136 bin 953 kişi Ar-Ge personeli olarak çalıştı. Bir önceki yıla göre TZE cinsinden Ar-Ge personeli sayısındaki artış yüzde 12 oldu. Ar-Ge personelinin sektörler itibarı ile dağılımına bakıldığında ise, TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin 2016 yılında yüzde 53’ü mali ve mali olmayan şirketlerde, yüzde 38,4’ü yükseköğretimde ve yüzde 8,6’sı ise kar amacı olmayan kuruluşların da dahil edildiği genel devlet sektöründe yer aldı.

Kadın Ar-Ge personelinin oranı yüzde 31,4 oldu

TZE cinsinden kadın Ar-Ge personel sayısı, 43 bin 48 kişi ile toplam Ar-Ge personel sayısının yüzde 31,4’ünü oluşturdu. TZE cinsinden kadın Ar-Ge personel oranı mali ve mali olmayan şirketlerde yüzde 24,3,  genel devlette yüzde 26,8, yükseköğretimde ise yüzde 42,3 oldu. (İLKHA) 

İlgili Haberler

Editörün Seçtikleri

Öne Çıkan Haberler