YSK teklifi TBMM'de kabul edildi

​Yüksek Seçim Kurulunun, Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Kanuna göre, Kurul görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken bağımsız ve tarafsız olacak. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, Kurula emir ve talimat veremeyecek. Yüksek Seçim Kurulu 7 asıl, 4 yedek üyeden oluşur. Üyelerin 6'sı Yargıtay, 5'i Danıştay genel kurullarınca kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye tamsayılarının salt çoğunluğuyla seçilecek. Görev süresi biten üye yeniden seçilebilecek ve üyelerin görev süresi 6 yıl olacak.

Başkan veya başkanvekilinin Kurul üyeliğinden ayrılmadan bu görevlerini bırakmaları halinde, tüm üyelerin katılımıyla bu görevler için seçim yapılacak. Başkan veya başkanvekilliğinden ayrılan üye, bu göreve yeni seçilen üyenin yerini alacak.

Kurul prensip kararlarının 15 gün içerisinde Resmi Gazetede yayımlanacağı ve seçime ilişkin diğer kararların ise Kurulun resmi internet sitesinden yayınlanacak.

YSK'nın seçimlerin yapılmasını ve düzenini sağlamak, TBMM üyelerinin seçim tutanaklarını kabul seçmen kütüğünün oluşturulmasının, güncellenmesinin, usul ve esaslarının belirlemek, engelli seçmenlerin oy vermesinin kolaylaştıracak tedbirleri almak, yurt dışında yaşayan seçmenlerin oy kullanmalarını kolaylaştıracak tedbirleri almak olarak belirlenmiştir.

Yüksek Seçim Kurulu'nun merkez ve taşra birimlerinden oluşacak. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın görevleri tanımlanıyor. Yüksek Seçim Kurulu Merkez birimlerinin görevleri tanımlanıyor.

YSK seçim müdür ve seçim müdür yardımcılığına atanacaklar için hukuk fakültesi veya siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve makiye alanlarında en az dört yıllık yükseköğretim yapmış ve bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olma şartı aranıyor.

Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) yönetmelikle belirlenen puan türünde asgari puan almış olanlar YSK'nın kadrolarına atanacak. Yapılacak sözlü ve gerektiğinde uygulamalı sınav sonucuna göre Başkan tarafından atanması tahmin ediliyor.

Seçim müdür ve seçim müdür yardımcıları nüfusa kayıtlı oldukları ilçelerde görev yapamayacaklar. Kanun teklifi geçici madde ile seçim müdür ve seçim müdür yardımcısı için görevde yükselme sınavı ile kurum içi atama yapılmasına imkan tanıyacak.

Seçim müdür ve seçim müdür yardımcılığı görevine dışarıdan atanacak personele sınır getirilecek.

Kanun teklifi ile Kurul'da geçici personel çalıştırılabilecek. YSK'nın merkez birimine 225, taşra birimlerine ise 490 olmak üzere toplam 715 kadro ihdas edilecek.

Buna göre; merkez teşkilatına bir seçim hizmetleri genel müdürü, 2 genel müdür yardımcısı, 14 daire başkanı, 15 seçim uzmanı, 15 seçim uzman yardımcısı, 16 şube müdürü, 3 mali hizmetler uzmanı, 9 bilgi işlem müdürü, 9 şef, 13 çözümleyici, 10 programcı, 2 bilgisayar işletmeni, 49 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 3 arşiv memuru, 3 santral memuru, 10 sekreter, 10 şoför, 2 mühendis, 6 istatistikçi, 5 teknisyen, 25 hizmetli, 2 dağıtıcı ve 6 bekçi alımı yapılacak.

Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte nüfusa kayıtlı oldukları ilçelerde görev yapan seçim müdürleri ile bulundukları 6 yıldan fazla görev yapan seçim müdürleri, ilgili yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde bölgeler arası yer değiştirme suretiyle atamaya tabi tutulacak.

Teklifin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, birleşimi 5 Aralık Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı. (İLKHA) 

İlgili Haberler

Editörün Seçtikleri

Mobil Uygulamamızı İndirin

Öne Çıkan Haberler