Muhafaza edilen hacizli mallar için alınacak ücretler belirlendi

İcra daireleri tarafından haczedilip, muhafaza edilen mahcuz mallar için alınacak ücretler belirlendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Adalet Bakanlığının "Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi" yayımlandı.

Buna göre, icra daireleri tarafından haczedilen ve lisanslı yediemin depoları ile özel depo ve garajlarda muhafaza edilen mahcuz mallar için 2018 yılında alınacak ücretler belirlenmiş oldu.

Lisanslı yediemin depolarındaki hacizli malların muhafaza ücreti ile muhafaza esnasındaki çilingir, çekici ve nakliye hizmetleri için ödenecek ücret, ekteki ücret tablosu esas alınarak hesap edilecek.

Bir mahalde lisanslı yediemin depoları faaliyete geçinceye kadar o yerde yapılan muhafaza işlemleri için ödenecek ücret ekte bulunan tablodaki muhafaza ücretlerinin yüzde 80'i üzerinden hesap edilecek. Ücret tablosundaki çekici, nakliye, hamaliye ve çilingir hizmetleri için belirlenen ücretler lisanslı yediemin deposu bulunmayan mahallerde uygulanmayacak.

6 aydan sonraki muhafaza süresi için bu ücretler yarı oranında uygulanacak. Ücretin hesabında muhafazanın hitam bulduğu gün dikkate alınmayacak. Muhafaza ücretinin başlangıç tarihi malın depoya teslim tarihidir.

Muhafazası özellik arz eden malların muhafaza ücreti, ilgili icra dairesi tarafından piyasa koşulları dikkate alınarak belirlenecek. Mahcuz malın muhafaza altına alındığı yer ile teslim edileceği depo arasındaki uzaklık daha fazla olsa dahi nakliye ve çekici ücreti 50 kilometre mesafe için ödenecek miktarı geçemeyecek.

Lisanslı yediemin depolarına teslimi yapılacak mahcuz malların muhafaza işlemleri esnasındaki çekici, nakliye ve hamaliye hizmetleri için ödenecek ücret tespit edilirken işin niteliği, süresi, harcanan emek ve masraf göz önünde bulundurularak daha kolay ve kısa zamanda fazla emek ve masraf harcanmadan yapılan işlerde icra dairesi tarafından, belirtilen ücretlerin altında da ücret belirlenebilecek.

Çilingir ücreti hesap edilirken açılacak kapı, araç ya da kasanın basit, güvenlikli ya da yüksek güvenlikli olup olmamasına göre tarifede belirtilen sınırlar dahilinde ücret belirlenecek.

Muhafaza müddeti hitamında hesap edilecek ücret, mahcuz malın oranlanan bedelinin yüzde 30'unu geçemeyecek. Ancak mahcuz malın oranlanan bedeli 10 bin TL'nin üzerinde ise 10 bin TL'nin üzerindeki meblağ için hesap edilecek ücret, aşan miktarın yüzde 20'sini geçemeyecek. (İLKHA)

İlgili Haberler

Editörün Seçtikleri

Öne Çıkan Haberler