​Van 1 Nolu Yol-İş Sendikas, taşeronların kadroya alınmalarının memnuniyetini dile getirirken, bu kararın da yetersiz olduğunu söyledi.

Van’da taşeron kadrosu ile ilgili basın açıklaması yapan Van 1 Nolu Yol-İş Sendikası Başkanı Salih Çalımlı, bu kararların olumlu ancak atılan adımların eksik olduğunu söyledi.

Olağanüstü Hal kapsamında yayımlanan “696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname” ile kamu kurum ve kuruluşlarının taşeronlarının çalıştırdığı işçiler ve Devlet Memurları Kanunu uyarınca 4/B, 4/C kapsamında çalışan işçilerin, kadroya geçirilmesinin memnuniyet getirmediğini ifade eden Çalımlı, ”Ancak söz konusu Kararname ile Karayolları Genel Müdürlüğünde asıl işin bir parçası olan yol bakım ve yama hizmetleri  karla mücadele hizmetleri gibi süreklilik arz eden işleri anahtar teslimi olarak üstlenen taşeronların yanında çalışan işçilerin, tünel işletmeciliğinde tünellerin bakım ve hizmetlerini yapan işçiler ile müşavirlik hizmeti altında tünellerdeki HGS dâhil her türlü işleri yapan işçilerin, Kitler'deki taşeronların yanında çalışan işçilerin, köylere hizmet götürmek için kanunla kurulmuş Köylere Hizmet Götürme Birliklerinde çalışan işçilerin kapsam dışı bırakılmaları. Özel İdarele'de taşeron yanında çalışan işçilerin kadroya alınmamaları, buralarda 5 ay 29 gün çalışan işçilerimizin ise çalışma sürelerinin 4 ay uzatılma hakkından yoksun bırakılması… Bu, işçi kardeşlerimizi hüsrana uğratmıştır.  Kadroya geçişte taşeron yanında çalışan işçiler arasında ayrım yaratılması tüm çalışanları aileleri ile birlikte üzmüştür." dedi.

Kararname ile yapılan düzenlemenin oluşturduğu diğer bir endişenin de taşeron işçilerin kadrolarına geçirildikleri kurumun yaptığı asıl işe göre Sosyal Güvenlik Kurumu’nda tescil edilmiş olan dosyadan Kuruma bildirilmeleri yerine, kadroya geçecek her bir işçinin yaptığı işin koluna göre ayrı bir bağımsız işyeri tescil edilerek o dosyadan kuruma bildirilmesi olduğunu ifade eden Çalımlı, "Böyle bir uygulamanın gereksiz yere sendikalar arasında sürtüşmelere neden olabileceği gibi, giderek farklı uygulamaların yaratacağı huzursuzlukların çıkmasına ve bu durumun giderek çalışma barışının bozulmasına neden olacağı açıktır. Oysaki Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, böyle bir ortamın oluşmaması, aynı işyerinde asıl işin yanında birden çok yapılan yardımcı işler için ayrı bağımsız işyerinin tesciline imkân tanımamış. Tüm yardımcı işlerde çalışanların ayrımsız olarak asıl iş koluna göre tescil edilen işyeri dosyasından kuruma bildirilmesini ve sendikal örgütlenmenin de buna göre oluşmasını hükme bağlamıştır." ifadelerini kullandı.

Çalımlı, "Taşeron yanında çalışan işçiler arasında ayrımcılık yapan ve adil olmayan bu düzenlemelerin değiştirilerek, tüm taşeron işçilerinin, başlangıçta Hükümetimiz tarafından açıklandığı gibi kapsama alınmasının biz işçilerin başta Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Sayın Başbakanımız ile Hükümetimizden beklentimizdir. Bizler haklı taleplerimizin dikkate alınarak, Karayolları Genel Müdürlüğü’nde muvazaalı olarak asıl işin bir parçası olan anahtar teslimi işlerde, KİT’lerde,  Köye Hizmet Birlikleri’nde, taşeron yanında çalışan işçi arkadaşlarımızın kurumlarının  kadrolarına geçirileceğine, Özel İdareler'de taşeron yanında çalışan işçilerin şirket marifetiyle değil doğrudan kadroya alınacaklarına, buralarda 5 ay 29 gün çalışan işçilerimizin ise çalışma sürelerinin 4 ay uzatılma hakkından yararlandırılacaklarına ve ilgili kurumların kadrolarına geçirilen işçilerin, kadrolarına geçtikleri kurumların tescilli oldukları asıl işyeri dosyası üzerinden tescillerinin yapılarak buna göre sendikal örgütlenmelerine imkân sağlanıp, çalışma barışını bozulmasını önleyeceği düzenlemenin yapılacağına inancımızı kamuoyunun bilgilerine sunarız." şeklinde konuştu. (Yunus Tuğrul-İLKHA)

İlgili Haberler

Editörün Seçtikleri

Mobil Uygulamamızı İndirin

Öne Çıkan Haberler