Lisanssız elektrik üretimine ilişkin yönetmelikte değişiklik

​Elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretimine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İlgili yönetmeliğe göre üretim tesisinin bağlanacağı mevcut şebekeye olan uzaklığı, kurulu gücü azami 0,499 MW olan tesisler için kuş uçuşu mesafesi 5 kilometreden, projelendirmeye esas mesafesi ise 6 kilometreden, kurulu gücü 0,5 MW’dan bir MW’a kadar olan tesisler için kuş uçuşu mesafesi 10 kilometreden, projelendirmeye esas mesafesi 12 kilometreden fazla olmayacak.

Bu fıkra hükmü yerel yönetimler ile yerel yönetimlerin kontrol ilişkisini haiz olduğu tüzel kişiler için uygulanmayacak.

23 Mart 2016 tarihinden önce toplulaştırılarak veya tekli de olsa münhasıran lisanssız üretim tesisleri için yapılmış olan ve bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ilgili şebeke işletmecisince devralınmayan, dağıtım tesisi niteliğini haiz tesisler üzerinden üretim tesislerine veya lisanssız üretim tesisiyle ilgili olmayan tüketim tesislerine bağlantı görüşü verilmesi halinde, söz konusu tesislerin ortak kullanım haline gelen kısmı Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin 37'nci maddesi uyarınca ilgili şebeke işletmecisi tarafından devralınacak.

TEİAŞ tarafından her bir trafo merkezi için münhasıran 5 MW bağlantı kapasitesi tahsis edilecek. Tahsis edilen kapasitenin tamamlanması halinde, ilave kapasite için İlgili Şebeke İşletmecisince derlenen başvurular TEİAŞ’a iletilecek ve TEİAŞ tarafından uygun bulunması halinde kapasite tahsis edilebilecek. Tahsis edilen kapasitelere ilişkin bilgi, Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin altıncı fıkrası gereğince ilan edilen kapasiteler ile birlikte TEİAŞ’ın internet sayfasında yayımlanacak.

Üretim tesisinin bağlanacağı mevcut şebekeye olan uzaklığı; kurulu gücü azami 0,499 MW olan tesisler için kuş uçuşu mesafesi bir kilometreden, projelendirmeye esas mesafesi ise 2 kilometreden, kurulu gücü 0,5 MW’dan bir MW’a kadar olan tesisler için kuş uçuşu mesafesi 5 kilometreden, projelendirmeye esas mesafesi 6 kilometreden fazla olmayacak.

Bu fıkra hükmü yerel yönetimler ile yerel yönetimlerin kontrol ilişkisini haiz olduğu tüzel kişiler için uygulanmayacak.

Geçici kabulü yapılmış olmak kaydıyla, Yönetmelik kapsamındaki üretim tesisi; satış, devir veya diğer bir düzenleme ile bu Yönetmelik veya ilgili mevzuat kapsamında devretmek isteyen kişinin kapasite tahsisini sağlayan şartları haiz üretim faaliyeti göstermek isteyen başka bir gerçek veya tüzel kişiye devredilebilecek.

7'nci maddenin 6'ncı fıkrası kapsamında yer alan üretim tesisleri hariç olmak üzere geçici kabulü yapılmamış üretim tesisleri, bu fıkra kapsamında devre konu edilemeyecek.

7'nci maddenin 7'nci ve 8'inci fıkraları kapsamında münhasıran kapasite tahsisi gerçekleştirilen kişiler, uhdesindeki üretim tesislerini yalnız 7'nci maddenin yedinci ve sekizinci fıkraları kapsamında kapasite tahsisinden yararlanabilecek kişilere devredilebilecek. (İLKHA)

İlgili Haberler

Editörün Seçtikleri

Mobil Uygulamamızı İndirin

Öne Çıkan Haberler