Van’da 3 büyük proje hayata geçiyor

​Doğu Anadolu kalkınma Ajansı Van’da hayata geçecek 3 büyük projeyi açıkladı.

Doğu Anadolu kalkınma Ajansı (DAKA), Van Kent Müzesi, Van Tekstilkent 2'nci Etap Alanın Yatırımlara Hazır Hale Getirilmesi ve İskele Sahil Rekreasyon 2'nci Etap projelerini hayata geçiriyor.

DAKA'dan yapılan açıklamaya göre, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan "Van Kent Müzesi" projesi kapsamında kültürel mirasın korunması yoluyla geçmiş ile gelecek arasında bir bağ kurulması sağlanarak sosyal anlamda toplumsal bütünleşmeye, dayanışmaya imkan sağlanacak.

Ayrıca ülke ve dünya örneklerinde olduğu gibi yerli ve yabancı turistlere sunulacak hizmetler bakımından ekonomik bir değere dönüştürülmek suretiyle kentin ve bölgenin tanıtımına, turizm sektörünün gelişmesine ve dolayısıyla bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla Eski Endüstri Meslek Lisesi binasının "Van Kent Müzesi"  olarak tamir, tanzim ve tefrişi yapılacak.

Van Kent Müzesi Projesi, Van’ın sözlü ve yazılı kültürüne, tarihine ve hızla kaybolmaya yüz tutan hafızasına katkı yapma amacını taşıyacak. Van’ın kültürünü kapsayan yazılı, sözlü ve toplumsal gündelik yaşama dair kültürel değerler burada bir araya toplanarak yeniden hayat bulacak.  Van Kent Müzesi, Van’ın yaşayan hafızası, iletişim ve eğitim merkezi olacak, kentlilik bilincinin gelişmesine katkı sağlayacak.  

Ayrıca, Cumhuriyet döneminden günümüze kadar ayakta kalabilen 2 tarihi yapıdan biri olan İpekyolu ilçesindeki Eski Endüstri Meslek Lisesine ait tarih yapı korunarak ve işlevsel hale getirilerek Van kültürüne kazandırılacak. Böylece, kentin tarihi hafızası, geçmişe ait kültürel ve sanatsal değerlerin yeni kuşaklara tanıtılması ve geçmiş ile gelecek nesiller arasında bir köprünün kurulması sağlanacak.

Projenin toplam bütçesi 7 milyon 500 bin TL olup 4 milyon 500 bit TL’si güdümlü proje desteği kapsamında DAKA tarafından karşılanacak. Projeden, tüm Van halkı ve kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistler faydalanacak. Projenin geçmişten günümüze Van kültürel yaşamına ait mekanlar oluşturması, Van’a gelen yerli ve yabancı turist sayısında artış sağlaması, yerli ve yabancı turistlere sunulacak hizmetlerin kalitesini artırması ve kentin ve bölgenin tanıtımına katkı sağlanması bekleniyor.

Van Tekstilkent 2'nci Etap Alanın Yatırımlara Hazır Hale Getirilmesi projesi

Bu proje kapsamında, 2'nci etap alanının haritalandırma, kullanılabilir alan tespiti, kanalizasyon hattı, temiz su hattı, yağmur suyu hattı, doğalgaz hattı, elektrik, telekom, yol ve kaldırım altyapı projeleri ve yapımı, arazinin düzleştirilmesi, dolgu yapılması ve çevre güvenlik duvarı yapımının gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Proje ile emek yoğun sektör olması sebebiyle tekstil ve hazır-giyim imalatçıları aracılığı ile istihdam oluşturmak, işsizliği azaltmak, insan kaynağını geliştirmek, ilin ihracatını arttırmak,  dışa verilen göç oranını azaltmak hedefleniyor.

Tekstilkent 2'nci etap alanının altyapısı hazır şekilde yatırımcılara tahsis edilmesi ve tekstil imalatçılarının tek alan üzerinde faaliyet göstermesi ile firmaların kendi fabrikalarını inşa etmesi sağlanacak ve kümelenme artırılmış olacak. Bu yolla, bölge dışından daha çok yatırımcı kente çekilerek il istihdamına önemli katkı sağlanacak.

Proje ile Van Tekstilkent’te faaliyet gösterecek firma sayısının artırılması, Tekstilkent’teki inşa edilen tek tip fabrika binalarının büyüklük, kapasite ve işlevsel açıdan ihtiyacını karşılayamayan yatırımcıların yer tahsisi ile kendi fabrikalarını inşa etmelerine olanak ve imkan sağlanması amaçlanacak.

Ayrıca Tekstilkent’in orta vadede İhtisas OSB hüviyetini kazanması için yatırımcı sayısı kısıtının aşılması, kente daha çok yatırımcının çekilmesi ile il istihdamına katkı sağlanması ve işsizliğin düşürülmesi, sanayi kültürünün oluşturulması, insan kaynağının geliştirilmesi ve dış ticaretin arttırılması ile Van ilinin bölgede cazibe merkezi bir il olması amaçlanıyor.

Başvuru sahibinin Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı olduğu projenin toplam bütçesi 5 milyon TL olup tamamı güdümlü proje desteği kapsamında DAKA tarafından karşılanacak.

İskele Sahil Rekreasyon 2'nci Etap projesi

Tuşba ilçesinde İskele-Üniversite arası sahil şeridini vatandaşların sağlıklı olarak kullanabilmesi, İskele Mahallesi’nin bir km'lik kıyı şeridinin bölge halkının hizmetine açılması, kıyı alanının ıslah edilmesi, sergi, kermes ve benzeri sosyal etkinlikler için kullanılabilmesinin sağlanması, gençlerin spor yapabileceği alanların oluşturulması, bisiklet yolu, koşu parkuru, yürüme parkurunun yapılması işlerini kapsayan projeyle, Van sahilini çok daha kullanışlı hale getirme ve çevresini iyileştirme hedefleniyor.

Proje ile mekansal, kültürel, sanatsal, sportif ve ekolojik değerlerin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi, özgün kimlikli mekanlar oluşturularak sahilin kentle bütünleşmesi ve kent yaşamına kazandırılması ve bölge turizmine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Hedef grubu tüm Van halkı ile yerli-yabancı tüm turistler olan projenin turizm gelirlerinde, sosyal donatı alanlarının sayısında, yeşil alanların sayısında ve ilimizde düzenlenen sosyal etkinlik sayısında artış sağlaması bekleniyor.

Başvuru sahibi Tuşba Belediyesi olan projenin toplam bütçesi 15 milyon TL olup tamamı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında karşılanacak. (Yunus Tuğrul- İLKHA)

İlgili Haberler

Editörün Seçtikleri

Mobil Uygulamamızı İndirin

Öne Çıkan Haberler