Bitkisel üretime destekleme ödemesi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, bitkisel üretime destekleme ödemesi yapılmasını kararlaştırdı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından "Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ" yayımlandı.

Tebliğ, Türkiye'de bitkisel üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek, sürdürülebilirliği sağlamak ve çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerinin geliştirilmesine yönelik çiftçilere destekleme yapılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlandı.

Buna göre, 2018 üretim yılında ÇKS'ye kayıt yaptıran çiftçiler herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın mazot ve gübre desteğine başvurmuş kabul edilecek.

Çiftçiler, yararlanacakları desteklemeler için gerekli belgeleri, belge teslim bitiş tarihinden önce il veya ilçe müdürlüğüne teslim etmek zorundadırlar.

Mazot ve gübre desteklemesi

Çiftçilere, 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar ekindeki listede yer alan havzalarda, üretim yılı içerisinde tarımsal üretimde bulunulan ÇKS'de kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot ve gübre destekleme ödemesi yapılacak.

Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi destekleri

Belirtilen havzalarda, 2018 yılında fark ödemesi desteğine esas ürünleri üreten çiftçiler 2018 üretim yılına dair ÇKS kayıtlarını zeytinyağı fark ödemesi desteği hariç, desteğe tabi ürüne ilişkin hasat dönemi öncesinde yaptırmış olmaları durumunda destekten yararlanacaklar. ÇKS başvuru süresinin uzatılması durumunda hasat dönemi öncesi veya sonrası ürün tespitinin yapılması halinde bu üreticiler de fark ödemesi desteğinden yararlanacaklar.

Toprak analizi desteği

Parsel büyüklüğü asgari 50 dekar ve üzeri ÇKS'ye kayıtlı tarım arazilerinde, her bir analiz en fazla 50 dekarlık alanı temsil edecek şekilde yapılan toprak analizlerine, toprak analizi desteği ödenecek.

Parsel büyüklüğü 50 dekarın altındaki alanlar ile nadasa bırakılan parseller için yapılan toprak analizlerine destekleme ödemesi yapılmayacak.

Bitkisel üretim yapan küçük aile işletmelerinin desteklenmesi

ÇKS'ye kayıtlı ve tarımsal faaliyet yapılan alan toplamı 5 dekar veya altında olan yaş çay ve fındık ürünleri hariç, açıkta veya örtüaltı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapan kişilere 2018 üretim yılında küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılacak.

Organik tarım desteklemesi

Organik tarım desteklemesi ödemesi, Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe göre organik tarım yapan, OTBİS'te ve ÇKS'de 2018 üretim yılında kayıtlı, 2018 yılı hasadını gerçekleştirmiş, belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan çiftçilere yapılacak. (İLKHA)

İlgili Haberler

Editörün Seçtikleri

Mobil Uygulamamızı İndirin

Öne Çıkan Haberler