İşletmeler arazilerinin yüzde 97,1'ini tarımsal amaçlı kullandı

TÜİK, 2016 yılında işletmelerin, arazilerinin yüzde 97,1'ini tarımsal amaçlı kullandığını belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarımsal işletme yapı araştırması 2016 yılı verilerini açıkladı. Buna göre; tarımsal işletmeler, yüzde 25,9 ile 20-49 dekar işletme büyüklük grubunda yoğunlaştı.

Toplam işletmenin yüzde 5,3'ü sadece büyükbaş ya da küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapmaktadır. Tasarrufunda arazi olan işletmelerin yüzde 25,9'u 20-49 dekar işletme büyüklük grubunda yoğunlaşmakta, tarımsal işletmelerin tasarrufunda bulunan arazi ise yüzde 24,5 ile en fazla 200-499 dekar işletme büyüklük grubunda yer almaktadır.

Tarımsal işletmelerin yüzde 80,7'si 100 dekardan küçük işletme büyüklük gruplarında yer almaktadır. Bu işletmelerin tasarrufunda bulundurduğu arazi ise toplam arazinin yüzde 29,1'ini oluşturmaktadır.

Tarımsal işletmelerin tasarrufundaki arazinin yüzde 97,1'i tarım arazisi

Tarımsal işletmelerin tasarrufunda bulunan arazinin; yüzde 69,3'ü ekilen tahıl ve diğer bitkisel ürün, yüzde 9,7'si nadas, yüzde 11,9'u meyve ve diğer uzun ömürlü bitkiler ile içecek ve baharat bitkileri (fidanlık ve örtüaltı dahil), yüzde 2,2'si sebze ve çilek alanı ile çiçek bahçeleri (fidelik ve örtüaltı dahil), yüzde 2,4'ü daimi çayır, yüzde 1,3'ü otlak (mera), yüzde 0,3'ü sadece hanehalkının kendi tüketimi için kullanılan (mutfak bahçesi) alan, yüzde 2,9'u diğer arazilerdir. Buna göre, tarımsal işletmeler tasarrufundaki arazinin yüzde 97,1'ini tarımsal amaçlı kullanmaktadır.

Tarımsal işletmelerin tasarrufunda bulunan arazinin yüzde 31,4'ü sulanmaktadır. Arazinin kullanım şekline göre sulanan alan oranları incelendiğinde, ekilen tahıl ve diğer bitkisel ürün alanının yüzde 34,7'si, sebze ve çilek alanı ile çiçek bahçelerinin (fidelik ve örtüaltı dahil) yüzde 84,1'i, meyve ve diğer uzun ömürlü bitkiler ile içecek ve baharat bitkilerinin kapladığı alanın (fidanlık ve örtüaltı dahil) yüzde 37,8'i, daimi çayır arazisinin yüzde 29,8'i, kavaklık-söğütlük arazinin yüzde 41,5'inin sulandığı görülmektedir.

Tarımsal işletmelerin tasarrufundaki tarım arazisinin tasarruf şekli incelendiğinde, yalnız kendi tarım arazisini (zilyetlik dahil) işleten işletmelerin toplam işletme içindeki oranı yüzde 79,5, işledikleri tarım arazisinin toplam tarım arazisi içindeki oranı ise  yüzde 59,9 olarak belirlenmiştir. Tarımsal işletmelerin, yüzde 17,1'i hem kendi arazisini hem de başkasının arazisini işletmektedir. Kendi arazisi olmayan işletmelerin yüzde 3,3'ü yalnız kira ve yalnız ortakçılıkla tuttuğu araziyi, yüzde 0,1'i ise iki ya da daha fazla tasarruf şekli ve diğer tasarruf şekilleri ile arazi işlediği tespit edilmiştir.

İşletmelerin tarım arazisi parça sayısı incelendiğinde, işletme başına düşen tarım arazisi parça sayısı 5,9 adet olup tarım arazisi ortalama parça büyüklüğü ise 12,9 dekardır.

Büyükbaş hayvanı olan işletmeler yüzde 44,5 ile 1-4 baş işletme büyüklük grubunda yoğunlaştı

Büyükbaş hayvanı (sığır ve manda) olan tarımsal işletmelerin, büyükbaş hayvan sayısına göre işletme büyüklüğü grubu incelendiğinde, işletmeler  yüzde 44,5 ile 1-4 baş hayvanı olan işletme büyüklüğü grubunda, hayvan sayısı ise  yüzde 24,8 ile 20-49 baş hayvanı olan işletme büyüklüğü grubunda yoğunlaşmaktadır.

Küçükbaş hayvanı (koyun ve keçi) olan tarımsal işletmelerin, küçükbaş hayvan sayısına göre işletme büyüklüğü grubuna bakıldığında, işletmeler yüzde 28,5 ile 50-149 baş hayvanı olan işletme büyüklüğü grubunda, hayvan sayısı ise yüzde 36,3 ile 300+ baş hayvanı olan işletme büyüklüğü grubunda yoğunlaştığı belirlendi.

Tarımsal işletmelerin ekonomik büyüklüklerine göre dağılımı incelendiğinde, işletmelerin en fazla yüzde 36,3 ile 6 bin 660 - < 26 bin 640 TL ve yüzde 27,5 ile 26 bin 640- < 83 bin 250 TL ekonomik büyüklük gruplarında yoğunlaştığı belirlendi.

Tarım işinde çalışma süresi gruplarına göre hanehalkı fertlerinin kendi tarım işletmesinde çalışma süreleri incelendiğinde, yüzde 37,4'ü yılda ortalama 225 gün ve daha fazla çalışmaktadır. Kendi tarım işletmesinde tarım işinde 56 günden az çalışan hanehalkı ferdinin oranı ise yüzde 20,9 olarak tespit edildi. (İLKHA)

İlgili Haberler

Editörün Seçtikleri

Mobil Uygulamamızı İndirin

Öne Çıkan Haberler