“OHAL komisyonu kararıyla göreve dönenlerin hakları iade edilmeli”

Eğitim Bir-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı, OHAL komisyonu kararıyla görevlerine dönenlerin mali ve sosyal haklarının iade edilmemesinin bu kişileri mağdur ettiğini söyledi.

Eğitim Bir-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Coşkun, OHAL komisyonu kararıyla göreve dönenlerin mali ve sosyal haklarının iade edilmemesini eleştirdi.

Coşkun, bu kişilerin ödenmeyen mali ve karşılanmayan sosyal haklarının şahısları mağdur ettiğini ifade ederek, haklarının iadesi için hukuki düzenlemenin yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Coşkun, “Olağanüstü Hal kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle kamu görevinden alınanlar ve sonrasında iade edilenler hakkında, ilgili kanun hükmünde kararnamelerde kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal haklarının ödeneceği yönünde açık hüküm yer almasına rağmen, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kararıyla kamu görevine iade edilenler hakkında 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de açık bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle kurumlarınca söz konusu kişilere mahrum kaldıkları mali ve diğer özlük hakları ödenmemektedir.” dedi.

“Göreve dönenler mahrum kaldıkları haklarına kavuşamamaktadırlar”

Görevlerine dönen kişiler hakkında mahrum kaldıkları mali ve sair özlük haklarının iadesi yönünde bir düzenlemenin yapılması gerektiğini söyleyen Coşkun, “OHAL komisyon kararıyla görevlerine dönenler, masumiyetlerini ve haklarındaki görevden çıkarma işleminin haksızlığını ispat etmiş olmalarına rağmen mahrum kaldıkları haklarına kavuşamamaktadırlar. Adil olmayan, kamu vicdanını yaralayan ve hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayan bu haksız uygulamanın sona erdirilerek, tıpkı KHK ile görevine iade olanlar gibi kamu görevine iade edildikleri tarihe kadar mahrum kaldıkları mali ve sair özlük haklarının iadesi yönünde ivedilikle bir düzenleme yapılmalı, haksızlık ortadan kaldırılmalıdır.” şeklinde konuştu. (Hüseyin Sayhar-İLKHA)

İlgili Haberler

Editörün Seçtikleri

Öne Çıkan Haberler