https://ilkha.com/files/news/thumb/“Eğitimde sorunlar büyüyor, çözüm iradesi bekliyor”

Eğitim Bir Sen ve Memur Sen Adıyaman Şube Başkanı Deniz, “Eğitimde sorunlar büyüyor, çözüm iradesi bekliyor.” dedi.

Eğitim Bir Sen ve Memur Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, 2017-2018 eğitim öğretim yılını değerlendirdi.

Deniz Mevcut eğitim sisteminin kimseyi memnun etmediğini, eğitimin paydaşları tarafından sürekli tartışıldığını, eğitimcilerin giderek artan sorunlardan şikâyetçi olduğunu, en sonunda eğitimin aktörü öğretmenin bile mesleki iştiyakını kaybettiğini dillendirerek “Bu cendereden çıkabilmek için ‘Ben yaptım oldu.’ anlayışından vazgeçmek, milletimizin eğitimden beklentilerini öncelemek, paydaşların eleştiri ve önerilerini dikkate almak, istişareyle belirlenmiş sağlam politikalara yaslanmak, eğitimcileri huzursuz eden uygulamalara son vermek, öğretmene itibar etmek ve edilmesini sağlamak gerekmektedir. Öğretmeni, not vererek değerlendirme çabası, daha önce farklı bir şekilde denenmiş ve okullarda huzurun kaçtığı, motivasyonun bozulduğu, iş barışının sarsıldığı çok net bir şekilde görülmüştür. Yüz yüze bakanları, yan yana duranları karşı karşıya getirecek performans değerlendirme uygulaması, Öğretmen Strateji Belgesi’nden de Bakanlığın gündeminden de temelli çıkarılmalıdır.” dedi.

 “Öğretim yılına hazırlık ödeneği ve bayram ikramiyesi tüm emekçilere ödenmelidir”

“Öğretim yılına hazırlık ödeneği, öğretmenlerle birlikte MEB’in merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında görevli tüm hizmet sınıflarındaki eğitim çalışanlarına da ödenmelidir." ifadelerini kullanan Deniz "Ayrıca Kamu görevlilerinin dinî bayram ikramiyesinden yararlanmasının sağlanması; büyük, güçlü ve yeni Türkiye’ye olan inancı, güveni artıracak, ikramiyenin sadece emeklilere değil, bütün emekçilere ödenmesi noktasında kamunun öncülük yapmasını da sağlayacaktır. Emeklilerin ek göstergelerinin 3600’e çıkarılması büyüyen Türkiye’de hakça ve adil bir paylaşımın adımı olmakla beraber kamuda halen çalışmakta olanların bu kazanımdan mahrum bırakılmaması gerekmektedir. Ek göstergenin kapsamı genişletilmelidir. 3600 ek göstergenin yardımcı hizmetler başta olmak üzere, diğer meslek gruplarında da yapılması gerekiyor. Kamu çalışanları büyümeden kaynaklı paylarına düşen ekonomik kazanımların sağlanmasını beklemektedir." şeklinde konuştu.

“LGS, TEOG’u arattı”

Deniz LGS ile ilgili olarak “TEOG sisteminin yerine getirilen LGS geçtiğimiz günlerde uygulanmış ve sınavın niteliği öğrencileri sınav baskısından kurtaralım derken, çok daha zor bir sınava tabi tutmuş olmanın talihsizliğini yaşatmıştır. Özellikle sayısal bölümdeki zor sorular, öğrencilerin ve velilerin tepkisini çekti. Okul başarısı anlamsız kılındı. Sınavsız yerleştirilecek öğrenci sayısı ve ayrılan derslik sayıları göz önüne alındığında ikili eğitimden normal eğitime geçiş hedefinin tam tersine, ikili eğitim yapan okulların sayısını artıracak bir sürece girildi.  Okul türleriyle, sınav sistemleriyle, öğretmen atama şekilleriyle, birbiriyle çelişen uygulamalarla, insanları özel okullara mecbur etmekle, 76. Madde atamalarıyla eğitimdeki savrulma, toplumsal bir kaosa, kitlesel sinir haline dönüşmek üzeredir. Ortaöğretime geçişteki yeni sistemin belirsizlikleri devam etmektedir. İlimizde yeni sistemin bir parçası olan sınavla öğrenci alan okulların belirlenmesi sürecinde Adıyaman’ın ihtiyacını karşılamayan, Türkiye ortalamasının altında kalan bir planlama yapılmıştır. İlimizde sınavla alınacak öğrenci kontenjanı belirlenirken uzun vadeli düşünülmemiştir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü gelecek her eğitim öğretim yılı için öğrenci sayısının arttığını planlayamamış ve düzeltilmeye muhtaç bir karar almıştır. Mevcut 7’nci sınıf öğrenci sayısı 11 bin 723, 6’ncı Sınıf öğrenci sayısı 16 bin 109, 5’inci Sınıf öğrenci sayısı 12 bin 302’dir. Bu sayılar dikkate alındığında önümüzdeki üç yıl içinde liselere yerleştirme hususunda çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacağımız aşikârdır.” sözlerini sarf etti.

“Köylerde çalışan öğretmenlerimizin mağduriyetleri giderilmelidir”

Şu anda uygulanmakta olan atama ve yer değiştirme yönetmeliği ile norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirmelerine dair uygulamanın da adil olmadığını dile getiren Deniz, "Şu anki atama yönetmeliği ile köy okullarında ve dezavantajlı bölgelerde görev yapan ve hizmet puanı yüksek olan öğretmenlerimiz, merkez okullarda boşalan normlara çeşitli gerekçelerle (özür grubu, norm fazlalığı vs.) daha düşük puanla öğretmen ataması yapıldığı için atanamamaktadırlar. Norm fazlası öğretmenin belirlenmesinde hizmet puanı uygulamasının köylerde ve dezavantajlı bölgelerde uzlaşma yoluyla veya tersinden yani hizmet puanı yüksek olandan başlaması daha adil olacaktır." şeklinde konuştu.

 “Okul müdürleri tedirgin edilmektedir”

Deniz açıklamanın devamında, “İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ilgili ilgisiz her konuyu inceleme ve soruşturmaya dönüştürmesi, kurum içi çalışma barışını ve motivasyonu zedelemekle beraber sunulan eğitim öğretim hizmeti kalitesini de düşürmektedir. Bütçe ve ödenek yetersizliği başta olmak üzere birçok sorunu bireysel becerileri ve diğer paydaşları ile oluşturdukları ortak akıl yoluyla aşan okul müdürlerinin, inceleme soruşturmalarla meşgul ve tedirgin edilmesi görev iştiyakını asgari düzeye indirmektedir. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün söz konusu durumları öncelikle kendi içinde bir filtreden geçirerek yalan yanlış beyanlar üzerinden yapılan isnatları ayıklaması ve bu tür isnatlarda bulunanlar hakkında yasal süreçleri bizzat işletmesi lazımdır.” dedi.

“Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına son verilmeli, sözleşmeli öğretmenler kadroya geçirilmelidir”

“Öğretmenlerin anayasal haklarını sınırlayan, aile bütünlüğünü bozan, eşleri birbirinden, çocukları da anne babalarından 6 yıl boyunca ayrı bırakan, öğretmeni eşi ile işi, sağlık ile işsizlik arasında tercihte bulunmaya zorlayan, öğretmenler odasında ayrımcılık oluşturan, öğretmenlik mesleğini ve öğretmenin itibarını zedeleyen sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına derhal son verilmeli, sözleşmeli öğretmenler kadroya geçirilmelidir.” diyen Deniz, “Mülakatla öğretmen ve yönetici istihdamından vazgeçilmelidir. Yıllarca emek vererek okumuş ve birçok yazılı sınavdan geçmiş öğretmen adaylarının farklı komisyonlarca bir kaç dakikalık mülakatla elenmesi vicdanları yaralamakta, adalet duygusunu zedelemektedir. Nitekim bu yanlış uygulama, bugüne kadar, atanan öğretmen sayısının iki katı tutarında küskün ve mağdur kitlesi oluşturmuştur. Millî Eğitim Bakanlığı, hakkaniyet kıstasları tartışmalı olan mülakatla öğretmen yönetici alımından vazgeçmelidir. Hizmetli ve memur gibi personelin görev tanımları bulunmamaktadır. Hizmetli kadrosunda görev yapan eğitim çalışanlarının en önemli sorunu, çalışma saatlerinin belirsizliği ve yapmakla yükümlü oldukları işlerin net olarak tanımlanmamasıdır. Memur ve hizmetlilerin görev tanımları yapılmalı, 'Yöneticilerin verdiği diğer görevleri yapar.' şeklindeki ifadelerin yer aldığı mevzuat hükümleri değiştirilmelidir.” diye belirtti.

“Hizmetli ve memurların fazla çalışma sorunu çözülmelidir”

“İkili eğitim yapan kurumlar başta olmak üzere, eğitim kurumlarında hizmetli kadrolarında görev yapanlar, haftada 40 saatin üzerinde çalışmasına rağmen, kendilerine fazla çalışma ücreti ödenmemekte; eğitim kurumunda çoğu durumda tek hizmetli olduğundan, personel yetersizliği gerekçe gösterilerek fazla çalışma karşılığı izin hakkından da faydalanamamaktadır.” diyen Deniz, bursluluk sınavları ile ilgili olarak, “Bursluluk sınavında tüm eğitim çalışanlarının çocukları için kontenjan ayrılmalıdır. MEB, başvuru yapan kişiler arasında kişi başına düşen aylık geliri 20-30 binin üzerinde olan kişilerin başvuru belgelerinde ibraz ettikleri asgari ücret komedisini görerek, tüm eğitim çalışanlarının çocukları için başvuru şartlarını iyileştirmeli, tüm eğitim çalışanları için kontenjan ayırmalı, MEB'de görev yapan şef, memur ve hizmetli eğitim çalışanların çocuklarının hepsi faydalandırılmalıdır.” dedi. (Cemil Özdaş-İLKHA) 

İlgili Haberler

Editörün Seçtikleri

Mobil Uygulamamızı İndirin

Öne Çıkan Haberler