Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini değerlendiren HAKSİAD Batman Şube Başkanı Çetiz, yeni sistemden ekonomik beklentilerini açıklayarak, sistemin halkın beklentilerini karşılayacak yeni bir başlangıç yapmasını istedi.

16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandumla Türkiye 1921 yılı Anayasası ile başladığı parlamenter sistemi terk ederek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sitemine geçti. 24 Haziran 2018 tarihinde de sistemin ilk temsilcileri seçildi. Yeni sistemden beklentilerini açıklayan HAKSİAD Batman Şube Başkanı Cemal Çetiz, halkın taleplerini karşılayacak ciddi bir başlangıcın yapılması gerektiğini ifade etti.

Yeni sistemle, toplumu memnun eden bir başlangıcın yapılması gerektiğini vurgulayan Çetiz, "Artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile iktidarın bahanesi kalmamış olup, Türkiye’nin sorunlarına acil çözüm bulabilmelidir. İş insanları olarak öncelikli isteğimiz toplumu kucaklayıcı sivil bir anayasa önündeki engellerin kaldırılması ve sivil anayasa yapılmasıdır. Ekonomideki hareketli döviz ve enflasyon artışına karşı hükümetin acil, orta ve uzun vadeli programını en kısa sürede açıklamalıdır. Yoksa artan döviz ve enflasyon artışı ile toplumda ciddi sıkıntılar oluşturacak şirket iflasları ve bunu tetikleyecek toplumsal olaylar kapımızı çalacaktır." ifadelerini kullandı.

"İstihdamı artıracak tedbirler artırılarak devam etmelidir"

Halkın temel sorunları üzerinde değerlendirmelerde bulunan Çetiz, "İşsizlik temel sorunumuz olup, istihdamı artıracak tedbirler artırılarak devam etmelidir. Kürt meselesi ile ilgili hususlar şiddet bitti sorun bitti anlayışı terk edilip, terör ve şiddete prim verilmeden gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Yakın tarihimizde FETÖ mağduru olarak cezaevinde olan insanlarımıza yeniden yargılanma yolu açılmalıdır. Sonuç olarak; yeni sistem yeni sayfa demektir. Hükümet geçmişteki yanlışlara sümen çekip tüm toplumu kucaklayacak arayışlara girmelidir." diye konuştu.

"Kurumlardaki hantallık ve işleyişteki gereksiz prosedürler terkedilmeli"

Yeni sistemden ekonomik beklentilerini sıralayan Çetiz şunları söyledi: "Ekonomik beklentilere gelince, HAKSİAD olarak bizlerin de toplum adına yöneticilerden ve yeni sistemden beklentilerimiz söz konusudur. Öncelikle idare mekanizmasına yöneticiler alınırken liyakat temel ölçü olmalıdır. Kurumlardaki hantallık ve işleyişteki gereksiz prosedürler terkedilmelidir. İdare mekanizmasının tepesine gelenler halka tepeden bakan ve halkı basamak olarak gören zihniyeti terk edip halka karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmelidirler. Bununla ilgili adilane bir denetim sistemi geliştirilmelidir."

"Faiz ve faiz lobisinin önüne kalın duvarlar, setler çekilmelidir"

Faize ve israfa dayalı ekonomik sistemin terkedilmesi gerektiğine vurgu yapan Çetiz, "Faiz ve faiz lobisinin önüne kalın duvarlar setler çekilmelidir. Faizin toplumların, fertlerin sosyal ve ekonomik yaşantılarında yapmış olduğu tahribatlar tüm ehli vicdan insafın malumu olduğu halde bunların devletin eli ve imkânlarıyla beslenip korunması söz konusudur. Yönetimin köklü değişiklerle temelden değiştirilmeye çalışıldığı bu günlerde, ekonomik alanda da faize dayalı sistemin terki için tarihi bir fırsatın doğduğu bilinmelidir." açıklamasında bulundu.

İsraf konusunda yeni sistemi uyaran Çetiz, şöyle devam etti: "İsrafın her türlüsü haramdır. Haramda huzur arayanlara huzurun haram olacağı şiarıyla bu kötü davranışla tepeden başlayıp temele kadar her basamakta ciddi bir mücadelenin başlatılması zorunlu bir ihtiyaçtır. Halkın malını başkasına peşkeş çekenlerin bu davranışların karşılığını bulmaları gerekir. Bu durum en üst perdeden hissettirilmelidir."

"Tüm kurum ve sistemler insanın dünya ve ahiret mutluluğu için seferber edilmeli"

Vatandaşın sırtındaki ağır vergi yüklerinin bir an önce kaldırılması gerektiğinin altını çizen Çetiz, "Öncelik insan olmalı ve devlet dâhil tüm kurum ve sistemler insanın dünya ve ahiret mutluluğu için seferber edilmelidir. Ağır vergi yükü yerine üretime dayalı bir ekonomik model uygulanmalıdır. Ülkemizdeki yeraltı ve yerüstü kaynaklar emin ellerde hakkıyla değerlendirildiği vakit ülke ve toplum olarak çok müreffeh bir seviyeye ulaşılacağı unutulmamalıdır. Tüketici toplumdan üretici topluma geçilmelidir. Devlet ve hükümet bu konuda öncülük etmelidir. Üretim teşvik edilmeli, desteklenmeli ve önündeki engeller en aza indirilmelidir. Üretimdeki maliyetlerin azaltılmasıyla beraber iç ve dış güçlerin dayattıkları şartlar kaldırılmalıdır." şeklinde konuştu.

"Destek ve teşvikler asıl sahiplerine ve hak edenlere verilmeli"

Bölgeye pozitif ayırımcılık yapılmasının elzem olduğunu söyleyen Çetiz, son olarak şunları kaydetti: "Bugüne kadar ihmal edilen bölgemiz birçok konuda olduğu gibi ekonomik alanda da geride kalmış. Pozitif ayrımcılık uygulanarak aradaki makasın kapatılması gerekir. Toplumdan ziyade şahıs bazlı verilen destek ve teşvikler asıl sahiplerine ve hak edenlere verilmelidir. Sistem sadece isim ve kâğıt üzerinde olmamalıdır. Topluma olumlu yansıması görülmelidir. Ancak o vakit sistemin değişmesi bir anlam ifade edecektir."(Mehmet Fatih Akgül-İLKHA) 

İlgili Haberler

Editörün Seçtikleri

Öne Çıkan Haberler